Výdavky na pôdohospodárstvo majú budúci rok presiahnuť 1,2 miliardy eur, rozpočet rieši aj najväčšiu schému štátnej pomoci pre agrosektor

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, poľnohospodárstvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Celkové výdavky pre oblasť pôdohospodárstva by mali v budúcom roku dosiahnuť 1,23 miliardy eur. Uvádza sa to v návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý rezort financií predložil na pondelkové rokovanie tripartity.

Dotačný systém formou národných podpôr

V budúcom roku sú v rozpočte vyčlenené zdroje na podporu poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva formou štátnej pomoci v objeme 68,5 milióna eur a prostriedky na dotačný systém formou národných podpôr vo výške 7,5 milióna eur.

Tieto prostriedky sú určené okrem iného na podporu činností v poľnohospodárskej prvovýrobe, podporu potravinárskeho sektora, výskumu a vývoja v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve, či na podporu farmárov formou dotácie na úhradu zaplatenej časti spotrebnej dane z minerálnych olejov, tzv. Zelenú naftu.

Konkurencieschopnosť a odolnosť

V štátnom rozpočte na rok 2024 sú tiež vyčlenené prostriedky na podporu a realizáciu prebiehajúceho projektu pozemkových úprav, základného systémového nástroja na racionálne usporiadanie vlastníckych a užívateľských vzťahov k poľnohospodárskej pôde a na revitalizáciu poľnohospodárskej krajiny.

„Vzhľadom na dôležitosť tohto projektu sú na vykonanie pozemkových úprav na vybraných katastrálnych územiach na najbližšie tri roky zabezpečené prostriedky vo výške 125 miliónov eur,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu.

Na podporu poľnohospodárstva a rozvoja vidieka na Slovensku v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ sa na budúci rok navrhuje aj vyšší objem prostriedkov zo zdrojov EÚ a zdrojov štátneho rozpočtu v rámci spolufinancovania v celkovej sume 936 miliónov eur.

Cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora za súčasnej ochrany prírodných zdrojov a podporiť rozvoj vidieka, okrem iného vytvorením 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MF Ministerstvo financií SRMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR