Prešovčanov čakajú od nového roka vyššie miestne dane a poplatky, vývoz odpadu zdražie o 70 percent

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Prešov

Obyvateľom mesta Prešov sa od 1. januára 2023 zvýši daň z nehnuteľnosti o 50 percent. Podnikatelia na miestnych daniach z nehnuteľnosti zaplatia viac o 30 percent. O zhruba 70 percent stúpnu v meste aj poplatky za vývoz odpadu.

Dve všeobecne záväzné nariadenia (VZN) o zvýšení týchto miestnych daní a poplatkov schválili na svojom štvrtkovom zasadnutí prešovskí mestskí poslanci.

Urobili niekoľko zmien

Zastupiteľstvo urobilo oproti pôvodne predložených návrhom niekoľko zmien. Okrem iného znížilo vekovú hranicu pre nižšie sadzby daní a poplatkov zo 70 na 65 rokov.

Pôvodný návrh, ktorý radnica predstavila začiatkom decembra, plánoval zvýšenie dane z nehnuteľnosti o 6,9 percenta a zvýšenie poplatkov za komunálny odpad o zhruba 120 percent.

Mestská rada na základe návrhu finančnej komisie tento pôvodný návrh radnice upravila, keď zvýšenie poplatku za komunálny odpad znížila na zhruba 70 percent, zároveň však navrhla zvýšiť daň z nehnuteľnosti o 50 percent.

Poslanci prijali na štvrtkovom rokovaní napokon niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Pri dani z nehnuteľnosti sa zmena dotkne napríklad podnikateľov, ktorým na návrhy poslancov Juraja Hudača a Martina Ďurišina zastupiteľstvo znížilo pôvodné 50-percentné navýšenie na 30 percent.

Nechceli zlikvidovať podnikanie

Týka sa sadzieb dane za každý, aj začatý meter štvorcový podlahovej plochy, za nebytový priestor určený na administratívu, zariadenie obchodu a služieb, takisto za priemyselné stavby a za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu.

Daň v týchto prípadoch stúpne zo 4,25 eura nie na navrhovaných 6,38 eura, ale na 5,53 eura na meter štvorcový.

„Touto korekciou chceme dosiahnuť, aby dopad na podnikateľské subjekty nebol taký drastický, aký bol v návrhu, a nedošlo k tomu, aby neboli zbytočne rušené nájmy a nezlikvidovali podnikanie a zamestnanosť,“ zdôvodnil návrh Ďurišin.

Na jeho návrh sa zároveň zvýšil príplatok pri viacpodlažných stavbách za každé ďalšie podlažie, okrem prvého nadzemného podlažia, z 0,12 eura na 0,15 eura.

Znížili súčasnú daňovú úľavu

Podnikateľ v objekte s rozlohou 525 metrov štvorcových na 7. poschodí tak namiesto súčasných 2 672,25 eura zaplatí na dani 3 048,41 eura. Pri stavbách na bývanie daň od začiatku nového roka stúpne z 0,425 eura na 0,638 eur za meter štvorcový.

Pri byte s rozlohou 68 metrov štvorcových tak napríklad daň stúpne z tohtoročnej úrovne 28,90 eura na 43,38 eura. Daň za rodinný dom s jedným poschodím s rozlohou 120 metrov štvorcových stúpne zo 65,40 eura na 94,56 eura.

Na návrh poslanca Petra Banduru poslanci znížili súčasnú daňovú úľavu zo sadzieb z pozemkov a stavieb a bytov pre ľudí v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutých a seniorov z 50 na 25 percent.

Zároveň ale rozšírili okruh na uplatnenie zľavy, keď znížili vekovú hranicu z pôvodných 70 na 65 rokov.

Plná sadzba za schátrané stavby

Mesto zavedie aj novú sadzbu za schátrané a neudržiavané stavby, ktorú stanovuje prijaté VZN na maximálny zákonom povolený koeficient 10. Znamená to, že bežná stanovená sadzba dane sa za takúto stavbu zvýši desaťnásobne.

Zvýšila sa aj sadzba dane za ubytovanie, ktorú platí fyzická osoba prechodne odplatne ubytovaná v ubytovacom zariadení. Zo 66 centov stúpla na 1,50 eura za osobu a prenocovanie.

Sadzba poplatku za komunálny odpad pre fyzické osoby sa od 1. januára zvýšil zo súčasných 0,0808 eura za osobu a kalendárny deň na 0,135 eura. Aktuálny ročný poplatok vo výške 29,49 eura tak na budúci rok stúpne na 49,27 eura.

Zároveň poslanci schválili úľavu z poplatku vo výške 25 percent pre ťažko zdravotne postihnuté osoby a ľudí starších ako 65 rokov. Im tak poplatok stúpne na 36,97 eura. Podľa pôvodného návrhu mali mať nižší poplatok fyzické osoby staršie ako 70 rokov.

Musia hľadať úspory

Sadzba za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu sa na budúci rok zvýši z 0,0183 eura na 0,0324 eura za liter komunálnych odpadov.

Právnická osoba za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu tak za 120-litrovú nádobu pri týždennom zbere namiesto súčasných 114,19 eura zaplatí 202,17 eura za rok. Pri 1 100-litrovej nádobe pri týždennom zbere sadzba stúpne z 1046,76 eura na 1 853,28 eura.

Poslanci zároveň prijali uznesenie, v ktorom žiadajú primátora mesta o predloženie harmonogramu na zavedenie množstvového zberu komunálneho odpadu od roku 2024 na februárové zasadnutie zastupiteľstva.

„Po ťažkých rokovaniach v poslaneckom zbore, na mestskom úrade a v Technických službách sme sa rozhodli reflektovať požiadavku obyvateľov a poslancov, že musíme nájsť rezervy. Dnešné uznesenie hovorí o tom, že nás čaká ťažký rok, keď musíme nájsť úspory v nakladaní s odpadmi a musíme zabezpečiť, aby nakladenie s odpadmi nerástlo tak, ako bolo prezentované bývalým vedením, aby sme dodržali rámce, ktoré nám stanovili prijaté všeobecne záväzné nariadenia,“ uviedol pre agentúru SITA primátor mesta Prešov František Oľha.

Naliehavý verejný záujem

Obe prijaté VZN začnú platiť už od 1. januára 2023. Skorší začiatok účinnosti, bez dodržania zákonných limitov na zverejnenie uznesenia, odôvodnila radnica naliehavým verejným záujmom, ktorým je zabezpečenie finančných prostriedkov na výkon samosprávy mesta.

V takom prípade možno podľa radnice v nariadení výnimočne ustanoviť skorší začiatok jeho účinnosti. Podľa niektorých poslancov však hrozí protest prokurátora a prípadné súdne konanie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe František OľhaMartin Ďurišin