Protimonopolný úrad sa sťažoval Európskej komisii na návrh, ktorý predstavuje výrazný zásah do jeho nezávislosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Budova Protimonopolného úradu
Protimonopolný úrad SR (PMÚ SR). Foto: ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič
Tento článok pre vás načítala AI.

Zmena voľby predsedu Protimonopolného úradu (PMÚ) SR by predstavovala výrazný zásah do jeho nezávislosti. Zároveň je v priamom rozpore s právom Európskej únie, a tým aj s Ústavou SR.

Takto reagoval úrad na pozmeňujúci návrh k novele zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Ten navrhuje zmenu spôsobu voľby, menovania aj odvolávania predsedu PMÚ.

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže

Aktuálne platný zákon o ochrane hospodárskej súťaže v prevažnej miere predstavuje transpozíciu európskych smerníc o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže s cieľom účinnejšieho presadzovania práva a o zabezpečení riadneho fungovania vnútorného trhu. Predložená novela zákona je však podľa úradu v priamom rozpore so znením tejto smernice, a to hneď v niekoľkých bodoch.

„V prvom rade prenecháva výber predsedu PMÚ výlučne vláde (bez súhlasu hlavy štátu), čím by mohlo dochádzať k obmedzeniu jeho nezávislosti. Vláda môže byť motivovaná do tejto pozície vyberať kandidáta, prostredníctvom ktorého bude môcť zasahovať do nezávislého výkonu činností PMÚ,“ myslí si úrad.

Obmedzená transparentnosť výberového procesu

Novela tiež obmedzuje transparentnosť procesu výberu predsedu PMÚ. Doterajšia právna úprava ukladala vláde povinnosť uskutočniť verejné výberové konanie, v rámci ktorého sa kandidáti na túto funkciu mohli sami prihlásiť, prípadne mohli byť navrhnutí poslancami parlamentu a vedeckými ustanovizňami.

V priamom rozpore so smernicou sú aj zmeny v dôvodoch odvolania predsedu PMÚ. Predkladaný návrh tak podľa úradu predstavuje závažné porušenie povinností Slovenska vyplývajúcich z jej členstva v EÚ. O tejto skutočnosti už úrad upovedomil Európsku komisiu.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Európska komisia (EK)Európska úniaProtimonopolný úrad (PMÚ) SR