Epis.jpg

Technológie môžu byť nenahraditeľným pomocníkom pre pacientov

Digitálne technológie môžu pomôcť pacientom s chronickým ochorením pri manažovaní ich ochorenia, ako aj pri vzdelávaní. Zhodli sa na tom účastníci Európskeho summitu o inováciách pre pacientov (European Patients Innovation Summit, EPIS) 2018, ktorý zorganizovala spoločnosť Novartis. Do virtuálnej diskusie sa zapojili zástupcovia  pacientskych združení z 15 krajín Európy, vrátane pacientov zo Slovenska a Českej republiky, ktorí sa zišli v Bratislave.