Výroba

Slovensko si v konkurencieschopnosti polepšilo

Slovenská ekonomika si podľa Svetovej ročenky konkurencieschopnosti ekonomík tento rok polepšila asi o 6 priečok. Avšak skôr vďaka solídnemu hospodárskemu vývoju, ako kvôli zlepšovaniu podnikateľského prostredia.