UPC v roku 2016 posilnila svoju pozíciu na trhoch v ČR a SR

Bratislava/Praha 16.2.2017 – Spoločnosť UPC Česká a Slovenská republika, vedúci poskytovateľ inovatívnych digitálnych služieb televízie, internetu a telefónie v Českej republike a na Slovensku, po minuloročnej integrácii svojich prevádzok pokračovala v posilňovaní svojej trhovej pozície aj v roku 2016. Výrazný rast dosiahla v sprístupňovaní digitálnych služieb v nových lokalitách, ktorých pokrytie v obidvoch krajinách prekročilo hranicu 2 miliónov domácností, ako aj v celkovom počte zmlúv na jednotlivé služby, ktorých na konci decembra 2016 evidovala 1 507 000. Rast počtu užívateľov zároveň zaznamenala vo všetkých segmentoch služieb – TV, internetu aj telefónu.