Úrad vlády hľadá nového šéfa ÚVO, Hlivákovi uplynie funkčné obdobie už na jeseň tohto roka

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
ÚVO
Foto: ilustračné, SITA/Ľudovít Vaniher

Súčasnému predsedovi Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Miroslavovi Hlivákovi uplynie päťročné funkčné obdobie v polovici septembra tohto roka.

Úrad vlády SR v tejto súvislosti v stredu pripomenul, že sa blíži aj koniec termínu na prihlásenie kandidátov, ktorí majú záujem stať sa predsedom ÚVO.

Kandidátov čaká verejné vypočutie

Lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí je do 16. augusta 2022 do 15.00 na adresu úradu vlády.

Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložia úplnú žiadosť o účasť, budú pozvaní na verejné vypočutie, ktoré by sa malo uskutočniť najneskôr do 16. septembra.

„Proces voľby nového predsedu ÚVO je nastavený transparentne, kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, resp. Národnou radou SR,“ uviedol tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.

„Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky,“ dodal tlačový a informačný odbor úradu vlády.

Požiadavky na nového šéfa ÚVO

Výzva na prihlásenie záujemcov o kandidatúru na predsedu ÚVO spolu s požiadavkami je zverejnená na stránke úradu vlády.

Verejné vypočutie bude mať tri časti. V prvej časti bude priestor na predstavenie sa záujemcu, v druhej časti záujemca predstaví víziu pôsobenia vo funkcii predsedu úradu a v tretej časti budú záujemcovi kladené otázky.

Vypočutie jedného záujemcu by nemalo presiahnuť jednu hodinu, otázky záujemcom v živom vysielaní budú môcť klásť aj členovia vlády, poslanci Národnej rady SR a zástupcovia verejnosti.

Uchádzači o post na čele ÚVO musia mať vysokoškolské vzdelanie najmenej druhého stupňa a minimálne päť rokov odbornej praxe vo verejnom obstarávaní. Žiadosť o účasť na verejnom vypočutí záujemcov má zahŕňať aj projekt s víziou pôsobenia vo funkcii predsedu úradu aj zdôvodnenie kandidatúry.

Podpora poslancov v NR SR

Pri hodnotení záujemcov majú odborné a osobnostné predpoklady váhu 70 % a komplexnosť a vecnosť vízie pôsobenia vo funkcii predsedu úradu 30 %.

Výberová komisia po vypočutí a vyhodnotení záujemcov pripraví zoznam odporúčaných kandidátov a ten spolu s hodnotením všetkých záujemcov predloží vláde.

Následne vláda na základe predloženej zápisnice výberovej komisie vyberie, ktorého kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu navrhne parlamentu.

Na voľbu predsedu úradu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných poslancov, zvolený je kandidát s najväčším počtom hlasov.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie ÚVO Úrad pre verejné obstarávanie