Dobiehanie krajín EÚ stagnuje, podľa NBS je potrebný prechod na nový ekonomický model

NBS
Foto: Ilustračné, SITA/Tomáš Benedikovič

Dobiehanie krajín stagnuje a rozdiel sa počas krízových rokov spojených s pandémiou, vojnou na Ukrajine a s energetickou krízou mierne navýšil.

Ako sa ďalej uvádza v analýze Národnej banky Slovenska (NBS), trend spomaľovania rýchlosti konvergencie je dlhodobý a jeho zvrátenie si bude vyžadovať zásadné štrukturálne reformy. Nízka produktivita práce, ktorá vedie zároveň k relatívne nízkym príjmom a spotrebe, zostáva základnou výzvou pre slovenskú ekonomiku.

Prechod na nový ekonomický model

Obnovenie ekonomického dobiehania krajín EÚ si podľa centrálnej banky vyžaduje prechod na nový ekonomický model založený na inováciách. Tento prechod si vyžaduje zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom znižovania administratívy, digitalizácie verejnej správy a zlepšovania vymožiteľnosti práva.

Je nevyhnutné podľa NBS pokračovať v reformách vzdelávacieho systému, financovania a organizácie výskumu, ako aj navyšovaní výdavkov na výskum a vývoj.

Dlhodobé úsilie bude treba zamerať na zlepšenie výsledkov študentov a ich prípravu na trh práce budúcnosti, ako aj na navýšenie počtu absolventov v odboroch prírodných vied, techniky, technológii a matematiky. Pomôcť už dnes by mohli politiky na udržanie talentu a lákania zahraničných talentov.

Problémy zdravotného systému

Slovensko podľa národnej banky čelí zásadným výzvam aj v ostatných oblastiach. Pandémia prehĺbila už existujúce výrazné zaostávanie v zdravotných výsledkoch a problémy zdravotného systému. Značné úsilie si vyžiada zosúladenie zelenej transformácie a ekonomickej konvergencie.

Vojna na Ukrajine a energetická kríza urýchľujú potrebu zníženia závislosti na fosílnych palivách a diverzifikácie ich dovozov. Hodnotenie v oblasti sociálnej inklúzie ostáva celkovo pozitívne, ale dopad vysokého rastu cien potravín a energií disproporčne zasahuje nízkopríjmové skupiny. V porovnaní s priemerom krajín EÚ v roku 2022 výraznejšie stúplo riziko chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj materiálnej deprivácie.

Efektívnejšie čerpanie prostriedkov z EÚ

Slovenská ekonomika čelí rizikám dlhovej udržateľnosti a pretrvávajúcim problémom v čerpaní prostriedkov z EÚ. Zdravé verejné financie sú predpokladom pre ďalší rozvoj slovenskej ekonomiky, avšak pandémia, vojna na Ukrajine a energetická kríza sa spolu s plošnými opatreniami vlády podľa NBS negatívne odzrkadlili na ich kondícií.

Rýchle starnutie obyvateľstva pritom bude v budúcnosti vyvíjať dodatočnú záťaž na verejné rozpočty. Udržateľnosť verejných financií tak predstavuje zásadnú zraniteľnosť pre našu ekonomiku a nová vláda bude čeliť výzve ich ozdravenia.

Pomôcť môže okrem iného zlepšenie výberu daní, adresnejšie nastavenie sociálnej politiky, posilňovanie princípov hodnoty za peniaze a pokračovanie implementácie výdavkových limitov v rozpočtovom procese.

Zároveň je dôležité efektívnejšie čerpanie prostriedkov z EÚ a plánu obnovy, ktoré by mohli poskytnúť významný rozvojový impulz pre našu ekonomiku. Tieto fondy by však nemali nahrádzať verejné investície z národných zdrojov, ale mali by podľa NBS prispieť k dodatočným investíciám zameraným na zníženie zaostávania krajiny v najproblematickejších oblastiach.

Prilákanie mozgov zo zahraničia

Tento materiál pripravoval pôvodne v národnej banke ešte Ľudovít Ódor spolu s Michalom Horváthom. A ako skonštatoval dočasne poverený premiér Ódor, konvergenčný proces takmer zastal a je potrebná nová stratégia, ako sa približovať k vyspelým krajinám. Už to nemôže byť podľa neho len import kapitálu zo zahraničia, je potrebné tvoriť inovácie aj doma.

Dočasná vláda má preto medzi prioritami udržanie talentu na Slovensku a aj prilákanie šikovných mozgov zo zahraničia. „To považujem za kľúčové,“ povedal Ódor. Ak totiž Slovensko bude stagnovať s konvergenciou, nie len že oveľa viac mladých odíde, ale aj tí, čo tu ostanú, nebudú mať podľa neho perspektívu zvyšovania kvality života.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľudovít ÓdorMichal Horváth
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaNBS Národná banka Slovenska