Ekonomiku na Slovensku čaká podľa RRZ oživenie vďaka nižšej inflácii, rásť by mali aj reálne mzdy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, Slovensko
Tento článok pre vás načítala AI.

Inflácia sa po dvoch rokoch dvojciferných hodnôt od budúceho roka podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) viditeľne zníži. Okrem prísnej menovej politiky ECB a upokojenia komoditných trhov budú k zníženiu inflácie prispievať podľa rady zastropované ceny energií.

Predpoklady v oblasti cien energií

Kým makroekonomická prognóza predpokladá pre rok 2024 nulové rasty cien energií, na nasledujúce roky sa očakáva dobiehanie trhových cien. A teda, kým na tento rok rada odhaduje infláciu na úrovni 10,6 %, v budúcom roku ju vidí na 2,8 %.

Nižšie tempo inflácie podporí ekonomický rast pre rok 2024, odhad rozpočtovej rady pre budúcoročný rast je 2,1 %. Následne na horizonte prognózy očakáva RRZ rasty ekonomiky siahajúce takmer k 3 %. Toto tempo mierne zvoľní v roku 2027 pre končiaci plán obnovy, normalizáciu rastu exportných trhov a nášho exportu a odznievanie pozitívneho impulzu pre konečnú spotrebu domácností.

Rast reálnych miezd

Výraznejší obrat očakáva rozpočtová rada aj pri reálnych mzdách, ktoré by mali vďaka nižšej inflácii a stále pomerne dynamickým vyjednaným nárastom miezd v nasledujúcich rokoch solídne rásť. V tomto roku rada očakáva pokles reálnych miezd o 0,7 %, v ďalšom rast o 3,8 %.

Rastu miezd dopomôže aj napätý trh práce, ktorý pri miernom znižovaní ponuky domácej pracovnej sily bude prehlbovať tlak na mzdy. Ruka v ruke s rastom miezd sa bude pozitívnejšie vyvíjať aj spotreba domácností, ktorá v roku 2023 stále zaznamenáva medziročný prepad.

V horizonte prognózy by následne mala každoročne rásť, pričom najväčší rast by mal byť práve v roku 2024 z dôvodu dynamického rastu miezd a výdavkových opatrení vlády podporujúcich príjmy domácností. Tieto opatrenia vedú k rastu zadlženia, ktoré vytvára riziká v dlhodobejšom horizonte a malo by byť podľa RRZ dôsledne redukované každoročným konsolidačným úsilím.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie RRZ Rada pre rozpočtovú zodpovednosť