Podľa väčšiny strán stačí zmeniť pravidlá a štát sa bude riadiť efektívne a lacno, čo umožní znížiť deficit. No škrtanie je podľa analytikov nevyhnutné

Peniaze financie rozpočet europska unia komisia
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Deficit verejnej správy by mal byť tento rok v pomere k HDP najvyšší v EÚ a Európska komisia predpokladá toto nežiaduce prvenstvo v EÚ pre Slovensko aj na budúci rok. Štát si musí každé šieste euro vlastných výdavkov požičať. Konsolidácia verejných financií bude vyžadovať nepríjemné a rozsiahle opatrenia na výdavkovej strane.

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) zhodnotil volebné programy z pohľadu verejných financií. Politické strany, ktoré v programoch reagujú na potrebu opatrení, získali v hodnotení inštitútu viac bodov.

Silové znižovanie deficitu prostredníctvom škrtania je podľa inštitútu nevyhnutné a spoliehať sa len na ekonomický rast je ako liať vodu do deravého kýbľa. S tým súvisí aj hodnotenie návrhov v oblasti daňovej politiky.

Zlé výdavkové opatrenia z poslednej dekády by nemali byť zabetónované zvyšovaním daní a dusením ekonomiky. „Za zodpovedné návrhy v daňovej politike v prípade zvyšovania daní považujeme tie, proti ktorým stoja aspoň nejaké návrhy úspor na výdavkovej strane,“ uvádza inštitút.

Graf.png

SaS (7/10)

Strana SaS deklaruje záväzok nezvyšovať daňovo odvodové zaťaženie, zavedenie daňovej brzdy, a zároveň opätovný návrat k rovnakej 19-percentnej sadzbe pre daň z príjmov firiem a fyzických osôb. Navrhuje, aby sa daňové nadpríjmy viazali na znižovanie deficitu, čo by v kombinácii s limitmi výdavkov mohlo viesť k rýchlejšej konsolidácii deficitu.

Navrhuje aj zrušenie dane z poistenia a mierne zníženie stropu pre platenie sociálnych odvodov na šesťnásobok priemernej mzdy. Popri tom predpokladá pokračovanie v reforme UNITAS a teda navrhuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.

„Pozitívne hodnotíme zvýšenie limitu pre firmy na platenie DPH, ktorý sa mal vzhľadom na existujúcu infláciu zvyšovať už dávno. Pomerne konkrétne definuje zmenu rozpočtového určenia daní s cieľom posilniť príjmy samospráv, hoci z textu programu nie je celkom jasné, ako si strana decentralizáciu predstavuje,“ uvádza inštitút.

V programe SaS nechýba ani odvodový bonus, ktorý by sa však musel podľa inštitútu upraviť, aby zohľadnil zmenené parametre rodinnej politiky. Parametre upraveného bonusu strana nepredstavila. Pomerne zásadné zmeny predstavila strana v oblasti dôchodkov, hoci tieto by mali byť podľa INESS opäť fiškálne neutrálne. Spoločné dôchodkové účty manželov/partnerov sú dobrým, zjednodušujúcim krokom.

Zavedenie virtuálnych účtov by však malo byť podľa INESS spojené s poctivou reformou I. piliera, lebo udržanie starého modelu výpočtu dôchodkov aj so zabudovanou solidaritou bude veľmi ťažké nahradiť. Vyššia zrozumiteľnosť dôchodkového systému sa nemusí dostaviť.

Vyššie dobrovoľné súkromné úspory na dôchodok chce strana odmeňovať sumou 1 000 eur, no bez uvedenia celkových nákladov. Inštitút pozitívne hodnotí opätovný návrat k slobodnému prístupu k úsporám v II. pilieri.

Logickou otázkou po prečítaní programu podľa inštitútu je, ako chce strana popri konsolidácii obrovského deficitu znižovať daňové zaťaženie, prípadne uvedené nové výdavky.

Progresívne Slovensko (6/10)

PS nechce zvyšovať daňové zaťaženie. V programe nie je žiadny návrh na nové dane, strana by však rada zaviedla zmenu v daňovom mixe. Nepriamymi daňami by malo byť financované znižovanie sadzieb dane z príjmov fyzických osôb, či právnických osôb. Čisté príjmy ľudí s nízkymi príjmami majú byť zvýšené zavedením odvodovej odpočítateľnej položky.

„Pozitívne hodnotíme fakt, že tá sa nemá týkať len zdravotných odvodov (tá by mala byť podľa nás zrušená, lebo nepriamo zasahuje do hospodárenia zdravotných poisťovní), ale aj sociálnych odvodoch. Bohužiaľ, tieto sľuby nie sú spojené s uvedením cieľových sadzieb, dopady sa nedajú odhadnúť,“ konštatuje inštitút.

Podnikanie chce PS podporiť zrýchlením odpisovania, rozumnejším zápočtom daňovej straty, či oslobodením kapitálových príjmov od zdanenia pri držaní slovenských spoločností. Zároveň chce strana zaviesť e-faktúru, pravdepodobne s cieľom zvýšiť výber DPH. Programu sa však dá vytknúť nedostatok konkrétnosti v návrhoch.

Rodinám chce strana dopriať zjednotený rodičovský príspevok s možnosťou flexibilného čerpania, no opäť bez uvedenia cenovky. Pred nástupom do školy by mali rodiny dostávať príspevok na deti vo výške 350 eur mesačne. Rodinné dávky chce strana rozšíriť o popôrodnú dávku, opäť bez uvedenia hodnôt. Plošné dotácie na obedy chce strana rozšíriť aj na materské školy.

Dlžníkom čeliacim rastúcim úrokom chce strana pomôcť hypotekárnymi prázdninami, opäť bez uvedenia ceny za to. Nízkopríjmové domácnosti chce podporiť príspevkom na náklady na bývanie, ak tie presiahnu 30 % príjmov domácnosti.

Zvýšiť by sa mali výdavky na pozostalostné dôchodky, strana chce zaviesť výplatu čiastočného dôchodku pred dosiahnutím dôchodkového veku. Inštitút pozitívne hodnotí záujem zvýšiť odvody do druhého piliera, ako aj zdieľanie dôchodkových práv pre manželov/partnerov počas obdobia starostlivosti o deti.

KDH 5/10

V navrhovaných opatreniach sa KDH podľa inštitútu opiera najmä o neurčité výsledky dodržiavania zodpovedného a obozretného hospodárenia. Bohužiaľ, formulka odstránenie „šafárenia“ podľa INESS nestačí. Väčšinu verejných výdavkov tvoria a zdrojom deficitu sú sociálne transfery a tie chce KDH v mnohých podobách zvyšovať.

Daňový systém považuje strana za neprehľadný a demotivujúci. Navrhuje opätovné zavedenie rovnakej sadzby dane, hoci z textu nie je jasné, či to má byť 19 % alebo menej. Odpočítateľné položky sa majú valorizovať o rast priemernej mzdy, čo zabráni tichému zdaňovaniu. Osviežujúci je podľa inštitútu návrh na odstránenie dvojitého zdanenia dividend.

Strana opatrne hovorí o možnosti prechodu na tzv. estónsky model zdaňovania len vyplatených ziskov. Z návrhu nepriamo vyplýva zvyšovanie spotrebných daní za tabak či alkohol.

Strana navrhuje zjednodušenie a stabilizovanie daňového systému vrátane spoločného výberu daní a všetkých odvodov. Mikropôžičky pre 50 000 podnikateľov pôjdu na úkor dlhu.

Rodiny s pracujúcim rodičom a 3 a viac deťmi by mali dostať príspevok na kúpu elektrického auta, ale bez špecifikácie výšky príspevku a cenovky tohto opatrenia. Žiadna iná strana nemá tak detailne popísaný program v oblasti sociálnych služieb. To na jednej strane vyvoláva dojem hĺbkového poznania, na druhej strane desiatky navrhovaných opatrení budú dohromady nákladovo náročné.

Z textu programu sa podľa inštitútu zdá, že KDH chce zmeniť valorizáciu dôchodkov tak, aby reflektovala aj rast priemernej mzdy. To by bolo z dlhodobého hľadiska podľa INESS pomerne nákladné.

Program ako taký je veľmi podrobný, obsahuje stovky opatrení bez vyčíslenia nákladov, čo znižuje jeho uchopiteľnosť. Každopádne aj tento program sa vyhol špecifikovaniu úspor, ale zameral sa na nové dávky a podporné programy.

Demokrati (4/10)

Program strany obsahuje stovky konkrétnych a na rozdiel iných strán často špecifikovaných opatrení, hoci volič sa ani z nich nedozvie cenovku, koľko daní na ich financovanie bude potrebných.

Zásadné sú predovšetkým návrhy v dôchodkovej oblasti. Valorizácia dôchodkov má znížiť udržateľnosť prvého piliera, keďže valorizácia má zahrňovať aj rast priemernej mzdy. K zásadnému zvýšeniu výdavkov v budúcnosti dôjde navrhovaným započítaním obdobia na strednej aj vysokej škole. To automaticky zvýši dôchodky budúcich dôchodcov o pätinu (vysokoškolskí absolventi), či devätinu (stredoškolskí absolventi).

„Nielen že započítavanie nedáva zmysel v zásluhovom systéme, keďže štúdium nie je práca, študuje sa v zásade pre vyšší príjem, zníži to aj motiváciu pracovať vo vyššom veku,“ upozorňuje inštitút.

K tomu strana pridáva ďalšie výdavky v podobe zvýšenia nároku na predčasný dôchodok, ktorý tiež zvýši motiváciu ľudí odísť z trhu práce. Inštitút pozitívne hodnotí snahu umožniť slobodný prístup k úsporám v II. pilieri.

Finančne náročné sú aj návrhy v rodinnej politike. Ako napríklad vyšší daňový bonus aj pre študentov vysokej školy, pričom mnohí z nich majú už vlastný príjem, ako aj zjednotenie rodičovského príspevku na vyššej úrovni, zníženie odvodov pre rodičov vychovávajúcich deti a viaceré ďalšie.

Hovoria aj o zvýšení daňového bonusu pri hypotékach mladých. Hypotekárnym dlžníkom má štát pomáhať aj pri komplikáciách so splácaním. „Pozitívne hodnotíme zavedenie príspevku na bývanie nezávisle od hmotnej núdze, hoci strana nespresnila podmienky,“ pokračuje v hodnotení INESS.

Okrem rodinnej politiky by malo pribudnúť aj šrotovné vo výške 2 000 eur na auto a 5 000 eur na elektromobil, čo môže podľa inštitútu predstavovať nové výdavky rádovo v desiatkach miliónov eur. Do zákona sa má zakotviť dotácia 19 000 eur na energetickú rekonštrukciu domu.

Na druhej strane, Demokrati navrhujú návrat k rovnakej sadzbe dane 19 %. Zaviesť jednotnú odvodovú odpočítateľnú položku a zvýšiť nezdaniteľné minimum, ktoré by malo platiť aj pre dôchodcov. Strana chce tiež ako jedna z mála zrušiť osobitný odvod regulovaných subjektov, ktorý nesystémovo zdaňuje vybrané podniky. Zrušiť chce zdravotné odvody z pasívnych príjmov, či znížiť minimálne odvody pre SZČO.

Je to štandardný mix „zlepšíme systém, výdavkové stropy, zavedieme UNITAS, ušetríme na prevádzke, ÚHP na každé ministerstvo“. Toto však podľa INESS rozhodne nebude stačiť.

Hlas – Sociálna demokracia (4 /10)

Strana v úvode programu priznáva, že novú vládu bude čakať konsolidácia verejných financií. Ale druhým dychom dodáva, že konsolidácia nemá stáť na znižovaní sociálnych výdavkov ani investícií. Ako si konsolidáciu strana predstavuje, nie je v programe uvedené.

Hlas podľa inštitútu nadväzuje na obľúbený politický ťah, že čo nie je v ústave, to sa nepočíta. Zavedenie sociálnych práv do ústavy ako právo na primerané mzdy, pracovný čas, dovolenku, dôstojný dôchodok, ako aj zrovnoprávnenie postavenia mužov a žien bude v lepšom prípade rovnako účinné, ako ich definícia v súčasných zákonoch, v horšom prípade to výrazne poškodí ekonomiku.

Strana sa podľa INESS nevie celkom rozhodnúť, čo chce, keď uvádza, že podporu pôrodnosti podporí „zachovaním alebo zvýšením“ rodinných dávok. Uvádza zavedenie nových dávok, ako štartovné na bývanie, sporenie na účet novorodenca, či rodinné karty.

Ako chce strana financovať dorovnanie vianočného dôchodku na hodnotu priemerného dôchodku za stovky miliónov eur, ako aj ďalšie výdavky na podporu dôchodcov, nie je jasné.

„Pozitívne hodnotíme snahu zvýšiť hodnotu životného minima a z toho odvíjajúcich sa dávok pre ľudí s nízkymi príjmami. Rovnako snahu o vyššiu flexibilitu v podpore odkázaných ľudí v domácej starostlivosti. Táto oblasť je však významne finančne náročná, v programe je bez finančného krytia. Perličkou je financovanie Jednoty dôchodcov zo štátneho rozpočtu,“ informuje INESS.

Petícia, ktorú Hlas spustil, vytvára ilúziu, že Slovensko je obeťou zlých energetických firiem, ktoré svojvoľne zvýšili ceny energií. Strana navrhuje získanie kontroly nad energetickými firmami. „Pod tým rozumieme znárodnenie,“ uvádza inštitút. Je to pritom podľa analytikov zbytočný krok, keďže nízke ceny dosiahla uplynulá vláda aj bez znárodnenia. Ani tento krok teda nepovažujú za správny.

Strana v programe podľa inštitútu úplne odignorovala nutnosť konsolidácie. Naopak, navrhuje nové výdavky, ktoré sa počítajú v miliardách.

Republika (4/10)

Keď sa človek začíta do programu strany, tak narazí na vety „naďalej budeme presadzovať rozširovanie osobnej aj finančnej slobody jednotlivca“, „znížime dane z príjmu fyzických osôb a daňové zaťaženie presunieme skôr na nepriame dane“, „posilníme a zabezpečíme sporiaci systém“, „zavedieme koncept jeden odvod, jedna daň“.

Program Republiky obsahuje podľa inštitútu svetlé momenty, strana si uvedomuje riziká deficitného rozpočtu, či problémového dôchodkového systému.

„Obsahuje však silný dôraz na štátne rozhodovanie o smerovaní ekonomiky, preferencii slovenských dodávateľov a spolieha sa na úlohu betónu. To sú však kroky, ktoré budú ekonomický rast brzdiť a tým aj budúce daňové príjmu,“ myslí si inštitút.

Prístup ku konsolidácii obrovského deficitu vystihuje podľa analytikov veta z programu: „Jednoducho, zavedieme do hospodárenia štátu potrebný poriadok a systém, vďaka ktorému bude Slovensko trvale rásť a prosperovať.“

Aliancia (2/10)

Hodnotenie programu Aliancie je podľa inštitútu náročné, keďže veľká časť programu sa venuje riešeniu problémov regiónov s vysokým podielom maďarskej menšiny. Strana sa hlási k „výdavkovým“ limitom ako nástroju zodpovednej fiškálnej politiky s cieľom dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Navrhuje zavedenie klauzuly sunset clause, ktorá by reguláciám zavádzajúcim byrokraciu dala životnosť tri roky. Nízkopríjmovým zamestnancom navrhuje odvodovú odpočítateľnú položku.

Program obsahuje množstvo výdavkových položiek, predovšetkým na podporu života menšín, ale aj napríklad dotovanie cien elektriny na úrovni roka 2021 do konca volebného cyklu. Nechýba ochrana domácností pred vysokými splátkami hypoték.

Celkovo v programe podľa INESS chýbajú riešenia, ako získať dodatočné zdroje a vysporiadať sa s vysokým deficitom. Výdavkové položky nie sú špecifikované ani ocenené.

Slovenská národná strana 2/10

Na programe strany SNS je podľa analytikov sympatické, že má len tri strany a neobsahuje žiadnu slovnú vatu. No program je predovšetkým zoznamom cieľov, ale nie riešení a konkrétnych návrhov.

Z pohľadu bilancie štátnej kasy sa pod týmto programom výdavky významne navýšia. Nové dávky ako 500 eur za prvú svadbu, nové pôžičky ako mladomanželská, či daňový bonus na bývanie, zvýšenie starých dávok ako dôchodky, prídavky na deti, rodičovské príspevky. Inštitút by však zaujímalo, ako chce strana zafinancovať nové výdavky rádovo v miliardách eur.

Na výdavky sa musia podľa strany vyskladať úspešní podnikatelia a banky. „Aj v prípade prísnych sadzieb týchto daní sa bavíme o stovkách miliónov eur, ktoré však na miliardové výdavky ani náhodou stačiť nebudú,“ varuje INESS.

Najprekvapujúcejšou časťou programu SNS sú podľa analytikov ekonomické stimuly. Zvýšenie limitu registrácie DPH na 100-tisíc eur by síce vyžadovalo zmenu postoja Európskej komisie, no je to podľa inštitútu správny krok, keďže limit sa nemenil viac ako desať rokov, zatiaľ čo ceny vzrástli v desiatkach percent. Strana chce tiež opätovne znížiť daň z príjmu podnikateľom s obratom do 100-tisíc eur na 15 %. Dodatočné odvodové úľavy chce pre dôchodcov, mladých zamestnancov. Znížiť DPH chce na kultúru a cestovný ruch.

Akokoľvek sympatické sú tieto kroky, v skutočnosti podľa INESS znamenajú nekrytý výpadok daňových príjmov. Strana svoj program spísala, akoby nevedela o obrovskom deficite verejných financií, akoby žiadny problém a nutnosť konsolidácie verejných výdavkov neexistovala.

Smer (1/10)

Strana nezverejnila klasický program, ale len programové body. V časti sociálny štát sú desiatky výdavkových opatrení, počnúc bonifikácie úrokovej sadzby na hypotéky, cez zabezpečenie dostupných ceny tovarov a služieb, až po plnohodnotný 13. dôchodok. Je tam aj bod s návrhom na zastropovanie veku odchodu do dôchodku, či štedrejšiu valorizáciu dôchodkov.

Hospodárstvo chce strana podporiť rozsiahlymi stimulmi, ktoré majú spoločne so sociálnymi programami solidárne z daní financovať nadmerne ziskové sektory. Zároveň bude strana presadzovať právo podnikateľského sektora na primeraný zisk, no bez detailov. V prípade efektívnosti bude požadovať znárodnenie energetiky.

V rámci úsporných opatrení sa dá podľa inštitútu nájsť len „analýzu účelnosti vynakladania verejných prostriedkov“ a „rozumné konsolidačné úsilie“ pri ozdravovaní verejných financií.

Zo zverejnených materiálov je zrejmé, že strana chce budovať nákladný sociálny štát financovaný bankami a veľkými firmami. Avšak rozsiahle výdavkové zámery ani banková daň a ani zvýšenie odvodu regulovaných subjektov podľa INESS nezafinancuje. Opätovný návrat k stropu dôchodkového veku znamená podľa analytikov rozsiahle deficity v budúcnosti.

OĽaNO a priatelia (0/10)

Strana nezverejnila program. Zverejnila zmluvu so Slovenskom, v ktorej navrhuje ďalšie zvyšovanie výdavkov v oblasti rodinnej politiky v podobe 100-eurového daňového bonusu pre matky a pracujúcich do 25 rokov. Opatrenie nemá cenovku. Rovnako hypotekárne prázdniny pre rodiny s deťmi do 6 rokov.

V rámci zmluvy so Slovenskom nie sú uvedené žiadne konsolidačné opatrenia, pričom práve skokové zvýšenie výdavkov rodinnej politiky presadené touto stranou je podľa analytikov jedným z kľúčových príčin súčasného vysokého deficitu. Odmena 500 eur za účasť vo voľbách by jednorazovo navýšila deficit o zhruba 1,5 mld. eur.

Sme rodina 0/10

Strana nepredstavila program, predstavila len 5 konkrétnych opatrení. Len niektoré opatrenia vyčísľujú náklady štátu, inak sa strana spolieha na spoluúčasť súkromných investorov. Ako najväčšie riziko z týchto opatrení INESS vníma vytvorenie Agrokomplexu, štátnej schémy na podporu produkcie slovenských potravín. Rozsiahla schéma môže skončiť vysokými výdavkami štátu na dotácie stratového podniku.

Keďže strana v podobe programu nijako neadresuje otázku konsolidácie deficitu verejných financií a navrhuje zvyšovanie zadlženia, ako napríklad cez štátnu garanciu v sume 100 mil. eur, nezískava taktiež žiadne plusové body od inštitútu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie INESS