Poisťovne každoročne evidujú škody následkom požiaru, vyplácaná suma sa šplhá k miliónom eur

Poistenie, požiar
Ilustračné foto. pixabay.com

Poisťovne evidujú každý rok škody následkom požiaru na majetku, pričom vyplatená suma sa šplhá k niekoľkým miliónom eur. „Hoci požiare nie sú také časté, oheň zväčša zanechá najrozsiahlejšie škody. Minulý rok sme tak našim klientom za škody spôsobené požiarmi na privátnom majetku vyplatili viac ako 1,5 mil. eur. Účet za všetky škody po živloch spolu bol pritom 3 mil. eur,“ hovorí riaditeľ odboru likvidácie poistných udalostí v poisťovni Allianz Milan Rajec. Zanedbané revízie komína či kotla môžu pritom priniesť krátenie poistného.

Klienti poisťovne Generali nahlásili minulý rok celkovo 105 prípadov požiarov domov, bytov a rekreačných objektov v rámci poistenia majetku. „Zo všetkých nahlásených poistných udalostí v rámci personálneho poistenia majetku bol oheň príčinou len v prípade troch percent škôd. Zanechal však rozsiahle škody, ktoré predstavovali až 70 % nákladov na poistné plnenie spomedzi všetkých poistných udalostí spôsobených živlami,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová. Zároveň dodala, že vlani spoločnosť klientom za škody spôsobené živlami na privátnom majetku vyplatila 742 tis. eur, z toho škody po požiari predstavovali viac ako 500 tis. eur.

Klienti poisťovne Uniqa za minulý rok nahlásili celkovo 221 udalostí následkom požiaru na majetku. Vyplatená škoda sa vyšplhala na takmer milión eur, z čoho suma týkajúca sa privátneho majetku bola takmer 800 tis. eur. V rámci všetkých živlov na privátnom majetku Uniqa vyplatila vlani 1,16 mil. eur. Komunálna poisťovňa v súvislosti so škodami na súkromnom majetku, ktoré boli spôsobené požiarom, vyplatila v minulom roku vyše 155 tis. eur. Celkovo vyplatené škody spôsobené živlom boli za 2,6 mil. eur. Poštovej poisťovni boli vlani oznámené len tri poistné udalosti z rizika požiar, pričom jedna bola podaná podnikateľskou osobou.

Poisťovňa žiada správu od hasičov

Ak vznikol požiar a klient si chce škodu uplatniť v poisťovni, je dôležité zistiť príčinu a okolnosti vzniku požiaru. Poisťovňa žiada správu o požiari aj od Hasičského a záchranného zboru a preveruje, či poistený dodržal všeobecne záväzné predpisy a technické normy upravujúce požiadavky požiarnej bezpečnosti. To znamená, či boli komín a vykurovacie zariadenia pravidelne udržiavané poverenou osobou, od ktorej musí mať poistený aj hodnoverný doklad. „Ak nebol komín pravidelne udržiavaný a vznikol požiar skúmame, či priamou príčinou vzniknutého požiaru bol práve zlý stav komína alebo vykurovacieho telesa a v takom prípade môžeme poistné plnenie znížiť alebo zamietnuť,“ informuje hovorkyňa Allianzu Lucia Muthová.

Aby bola akákoľvek škoda na vašom dome, byte či inom majetku krytá, je potrebné mať svoju nehnuteľnosť poistenú. V prípade poistenia svojho domova je potrebné rozlišovať medzi poistením nehnuteľnosti a poistením domácnosti. Poistenie nehnuteľnosti chráni všetok nehnuteľný majetok, teda všetky pevne zabudované súčasti domu či bytu ako sú obvodové múry, podlahy, okná, inžinierske siete, radiátory, ale aj zabudované kuchynské linky či sanitu. Poistenie domácnosti zase ochráni všetky hnuteľné veci, ktoré v budove máte.

Susedov vyrieši poistenie zodpovednosti

V prípade, že sa požiar rozšíri aj na susedné byty či domy, ich majitelia si môžu škodu nárokovať u majiteľa nehnuteľnosti, kde požiar vznikol. Ak ten má v rámci poistenia majetku poistenú aj zodpovednosť za škodu, náklady za škodu na byte či dome suseda sa uhradia z jeho poistky. Avšak je nevyhnutné, aby sa preskúmala príčina vzniku požiaru. „V prípade, ak požiar vznikol z okolností, ktoré vylučujú zodpovednosť poisteného, osoby, ktorým požiar zničil majetok, si náhradu škody musia uplatniť z vlastného majetkového poistenia,“ dodal Pavol Pastír z oddelenia poistenia majetku a zodpovednosti Uniqa poisťovne.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Katarína KukurováLucia MuthováMilan RajecPavol Pastír
Firmy a inštitúcie Allianz Slovenská poisťovňaGenerali PoisťovňaKomunálna poisťovňaPoštová poisťovňaUniqa