RRZ znížila odhadovaný deficit verejnej správy, Slovensko však stále nemá funkčný nástroj na ozdravenie financií

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Korupcia, peniaze, Slovensko, vlajka, putá
Zdroj: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znížila odhadovanú úroveň deficitu verejnej správy pre tento rok. Oproti januárovej prognóze ide o pokles schodku o 262 mil. eur.

K medzimesačnému zlepšeniu prispeli podľa rady najmä nižšie investície v rezorte obrany, keďže na základe aktuálnych správ sa v tomto roku očakáva nižší počet dodaných stíhačiek oproti predchádzajúcim predpokladom rozpočtovej rady. Podľa rady môže deficit v tomto roku dosiahnuť 5,9 % HDP, resp. 7,62 mld. eur.

Pozitívna odchýlka

Pozitívna odchýlka od schváleného rozpočtu predstavuje 0,1 % HDP. To podľa RRZ znamená, že riziko nedosiahnutia cieľa rozpočtu je nízke. Na rozdiel od rozpočtovaného medziročného poklesu deficitu však rada odhaduje nárast schodku oproti roku 2023 o 0,2 bodu HDP.

Národná rada neschválila návrh nových výdavkových limitov, čo znamená, že Slovensko stále nemá funkčný nástroj na ozdravenie verejných financií,“ konštatuje RRZ.

Najvyššie negatívne riziko

Schválenie limitu výdavkov, aktualizácia o nové opatrenia a následné zosúladenie rozpočtu by umožnili podľa rady znížiť deficit hlbšie pod úroveň 6 % HDP. Najvyššie negatívne riziko pre rozpočet predstavujú podľa nich opatrenia na energopomoc, keďže rezerva v rozpočte nepostačuje na krytie celkových nákladov na kompenzačné schémy.

Rozpočet sa totiž spoliehal na financovanie cez eurofondy, ktoré by však mali byť zaúčtované do deficitu v roku 2023. Naopak, najvýraznejší pozitívny vplyv na saldo verejnej správy oproti rozpočtu tvorí odhadovaná úspora v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu. RRZ na základe vývoja v predchádzajúcich rokoch nepredpokladá vyčerpanie celého objemu zahrnutého v rozpočte.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Národná rada SRRada pre rozpočtovú zodpovednosť