Úspory z druhého piliera si bude môcť budúci rok sporiteľ vybrať pri 521-eurovom dôchodku

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
dôchodkyňa, peniaze, dôchodok
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Ak bude dostávať penzista ako sporiteľ v druhom pilieri v budúcom roku zo Sociálnej poisťovne dôchodok vo výške aspoň 521,30 eura, bude si môcť vybrať z druhého piliera jednorazovo celú nasporenú sumu.

Výber formou dohody

Suma 521,30 eura je hodnotou priemerného starobného dôchodku vyplácaného zo Sociálnej poisťovne, ktorá je v roku 2023 podmienkou výplaty starobného dôchodku z druhého piliera tzv. programovým výberom.

V tlačovej správe o tom informovala Sociálna poisťovňa. „Programový výber sa uskutočňuje formou dohody, v ktorej si sporiteľ určí mesačnú sumu dôchodku, obdobie vyplácania alebo aj jednorazový výber celej nasporenej sumy príspevkov, v druhom pilieri,“ uviedla poisťovňa.

Jediná podmienka

Jedinou podmienkou tzv. programového výberu je to, aby súčet súm dôchodkových dávok, ktoré sú vyplácané sporiteľovi, bol vyšší ako tzv. referenčná suma.

„Ak sporiteľovi budú v roku 2023 vyplácané dôchodky, napríklad starobný dôchodok z I. piliera, invalidný dôchodok, pozostalostný dôchodok vrátane výsluhového dôchodku, či dôchodok vyplácaný z cudziny v úhrnne aspoň 521,30 eura, bude môcť požiadať dôchodkovú správcovskú spoločnosť o výplatu celej svojej nasporenej sumy príspevkov jednorazovo,“ upozorňuje poisťovňa.

Priemerná mesačná suma starobného dôchodku z prvého piliera, na ktorý vznikol nárok od 1. januára 2004, sa určuje vždy k 30. novembru kalendárneho roka a platí celý nasledujúci rok. Sociálna poisťovňa tento údaj zverejňuje na svojej internetovej stránke.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať Diskusia
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa