Zamestnávatelia upozorňujú na riziká iniciatívy k zdaňovaniu príjmov a žiadajú o stretnutie s ministrom financií

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Kamenický
Minister financií Ladislav Kamenický. Foto: SITA/Úrad vlády SR
Tento článok pre vás načítala AI.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov Európskej únie (EÚ). Reagujú tak na návrh eurosmernice v rámci zdaňovania príjmov (BEFIT), ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Cieľ iniciatívy BEFIT

RÚZ upozorňuje, že právna úprava má viacero negatívnych dopadov, pričom zásadne zasahuje aj do právnej suverenity jednotlivých členských krajín v rozpore s princípom subsidiarity a proporcionality, ktoré tvoria základné piliere práva EÚ. Z tohto dôvodu vyzýva ministerstvo financií, aby návrh tejto smernice nepodporilo.

Cieľom iniciatívy BEFIT je zjednotiť spôsob výpočtu základu dane z príjmov právnických osôb v rámci členských krajín EÚ. Napriek tomu, že priame dane sú dnes v plnej kompetencii jednotlivých členských krajín, po novom by mali rozhodovať už len o ich výške a aj to len v obmedzenom rozsahu.

Zamestnávatelia združení v RÚZ s návrhom nesúhlasia. Upozorňujú, že je v rozpore s právom EÚ. „Je neprijateľné, aby sa o oblasti priamych daní rozhodovalo na úrovni EÚ. Smernica obmedzuje možnosť členských krajín rozhodovať o svojej vnútroštátnej daňovej politike a okliešťuje ich suverenitu v oblasti priamych daní, čo zásadne oslabuje ich pozíciu v rámci únie,“ vysvetľuje viceprezident RÚZ Robert Spišák.

Problematické je aj načasovanie

Zamestnávatelia však upozorňujú aj na ďalšie negatíva smernice, ktorými sú nedostatočné odôvodnenie zmysluplnosti smernice a jej prínosov zo strany Európskej komisie (EK) či administratívna náročnosť celého procesu, ktorá by v praxi negatívne ovplyvnila státisíce podnikov v rámci celého Slovenska.

„Povinné subjekty by napríklad museli v praxi podávať rôzne typy daňových priznaní a nových oznámení s informáciami. Problematicky vnímame aj načasovanie. Návrh smernice si vyžaduje ďalšie úpravy, tak aby bol v súlade s ďalšími iniciatívami EÚ pretože aktuálne by dodržiavanie rôznych súvisiacich predpisov, vzhľadom na ich zložitosť, podnikom v praxi spôsobilo enormný nárast nákladov,“ spresňuje Spišák.

Jednotlivé členské štáty EÚ aktuálne pripravujú k návrhu svoje stanoviská. Slovensko nie je výnimkou, medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu končí 5. marca. RÚZ preto vyzýva ministerstvo financií, aby vyjadrilo svoj nesúhlas s navrhovanou právnou úpravou. Vláde, jednotlivým ministerstvám a zainteresovaným inštitúciám zároveň ponúka svoju odbornú spoluprácu.

„Žiadame, aby bola predmetná smernica podrobená detailnej analýze a vyhodnoteniu konkrétnych dopadov na slovenské podnikateľské prostredie a táto bola s dostatočným časovým predstihol predložená na spoločné rokovanie so sociálnymi partnermi v rámci tripartity,“ uzatvára Spišák.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaMF Ministerstvo financií SRRUZ Republiková únia zamestnávateľov