Ženy sa venujú neplateným domácim prácam 38 hodín týždenne, oproti mužom sú znevýhodnené aj v zamestnaní

muži, ženy
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Napriek tomu, že emancipácia žien pokročila a ženy nie sú nútené bojovať za svoje práva a postavenie v spoločnosti, v pracovnom živote sú ženy stále oproti mužom v znevýhodnenej pozícii. Ženské organizácie v súvislosti s Medzinárodným dňom žien opäť upozorňujú na nedostatok rovnakých práv pre ženy.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR pripomína aj to, že ženy na Slovensku majú k rovnosti na mnohých úrovniach ešte ďaleko. V tlačovej správe o tom informovala KOZ SR.

Ženy zarábajú menej

Ako uviedla KOZ SR, ženy v EÚ zarábajú priemerne o 12,7 percenta menej ako muži a stále sa stretávajú s prekážkami v prístupe na trhu práce.

„Tieto rodové rozdiely v príjmoch ekonomicky aktívnych ľudí v neprospech žien sa neskôr prejavia vo výške dôchodku, ktorý v niektorých krajinách EÚ je u žien aj o 30 percent nižší v porovnaní s mužmi. Na Slovensku je situácia veľmi podobná,“ uviedla KOZ SR s tým, že muži zarábajú o 9,5 percenta viac, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve. Ženy majú, naopak, mzdy o 10 percent nižšie, ako je priemerná mzda v národnom hospodárstve.

„Výrazný rozdiel je aj pri porovnaní mzdy muža a ženy. Ženy dosahujú len 82 percent mzdy mužov, rodový mzdový rozdiel je teda na úrovni 18 percent v neprospech žien. Na Slovensku majú ženy skoro o 17,6 percenta nižšie dôchodky ako muži,“ doplnila KOZ SR a upozornila, že nižšie dôchodky znamenajú vyššie riziko chudoby v starobe pre ženy, ktoré žijú samy.

Ženy sa stretávajú s mnohými bariérami

„Medzi najčastejšie bariéry, s ktorými sa ženy stretávajú, patrí okrem už spomínaného nízkeho mzdového ohodnotenia aj nemožnosť kariérneho rastu, vysoká nezamestnanosť, zložitý návrat na trh práce po materskej dovolenke, nedostupnosť predškolskej výchovy, ale aj vysoká nezamestnanosť či obťažovanie na pracovisku,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Konfederácia ďalej spomenula, že z 2,74 milióna ekonomicky aktívnych ľudí v roku 2021 bolo 47 percent žien.

„Ak porovnáme podiel ekonomicky aktívnych s vysokoškolským vzdelaním žien a mužov, ženy sú vzdelanejšie, vysokoškolské vzdelanie má 36,3 percenta žien a 23 percent mužov. Nedocenené vzdelanie a diskriminácia žien na pracovnom trhu sa odráža aj na rozdielnom odmeňovaní na jednotlivých pracovných pozíciách,“ dodala konfederácia a pokračovala s tým, že ani na jednej pracovnej pozícií ženy nezarábajú priemernú mzdu danej pozície, pričom vždy zarábajú menej ako muži, pričom inflácia situáciu ešte zhoršila.

Hlboko zakorenený rodový stereotyp

KOZ SR vysvetlila, že platová nerovnosť mužov a žien vychádza z predsudkov a stereotypného vnímania pozície žien zo strany spoločnosti, ktoré hovoria o tom, že ženy majú byť matkami a opatrovateľkami, a teda sú predurčené na vykonávanie takzvaných opatrovateľských činností, ako napríklad staranie sa o dieťa, rodinu či domáce práce.

„Na Slovensku je 68 percent domáckej práce vykonávanej ženami, žena tak v priemere venuje tejto neplatenej domáckej práci 38 hodín týždenne,“ spresnila konfederácia. Uhlerová dodala, že práve tu je citeľné, ako je rodový stereotyp hlboko zakorenený v spoločnosti.

„Pritom slovenské domácnosti sú brané ako prevažne dvojpríjmové a v prípade závislosti len od jedného príjmu rodina osciluje na hranici chudoby,“ vysvetlila Uhlerová, ktorá si myslí, že lepšie uznanie obdobia výchovy detí, ako aj zákonný nárok na miesto v predškolskom zariadení by tiež mohlo umožniť ženám zamestnať sa na viac hodín a následne dostávať vyšší dôchodok v starobe.

Pracujúce ženy musia byť lepšie chránené

Konfederácia uviedla, že na zlepšenie tejto situácie sú potrebné aj dobré pracovné podmienky a zdravé pracovné miesta.

„Pracujúce ženy musia byť lepšie chránené aj v podnikoch. Na pracoviskách sa viac ako 50 percent všetkých pracovníkov stretlo so sexuálnym obťažovaním. Z toho viac ako 90 percent tvoria ženy a osobitné vzťahy závislosti na pracovných miestach sťažujú ženám možnosť brániť sa,“ uviedla KOZ SR s tým, že z prieskumu Európskej odborovej konfederácie z roku 2021 vyplynulo, že zamestnávatelia, zákonodarcovia a orgány činné v trestnom konaní nedostatočne bojujú proti násiliu páchanému na ženách a ich obťažovaniu na pracovisku.

Najnovšie údaje Štatistického úradu SR hovoria o tom, že v súčasnosti je príjmovou chudobou postihnutých 12,8 percenta žien, jednočlenná domácnosť má mieru rizika chudoby na úrovni 25 percent, pričom najviac ohrozené sú matky samoživiteľky, kde riziko chudoby dosahuje až 33,6 percenta.

Odbory sú pre ženy kľúčom

Podľa KOZ SR by pomohlo aj skrátenie pracovného času. „Ženám by uľahčilo zosúladenie rodinného a pracovného života a mužom dalo možnosť tráviť viac času s deťmi,“ vysvetlila konfederácia, ktorá pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zdôraznila, že organizovanie sa v odboroch je pre ženy dobrým riešením.

„Odbory sú pre ženy kľúčom k rovnakému a spravodlivému platu, slušným pracovným podmienkam, bezpečným pracoviskám, rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, či k slušným dôchodkom,“ uzavrela konfederácia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Monika Uhlerová
Firmy a inštitúcie KOZ Konfederácia odborových zväzov SRŠÚ SR Štatistický úrad Slovenskej republiky