Eurokomisia prijala výnimočné opatrenia na podporu pre sektor vína

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vinič, vinohrady
Foto: Ilustračné, Thinkstock

Európska komisia (EK) tento týždeň prijala dodatočný balík mimoriadnych opatrení na podporu vinárskeho sektora po kronavírusovej kríze a jej dôsledkoch na toto odvetvie.

Medzi tieto nové opatrenia patrí dočasné povolenie pre prevádzkovateľov na samoorganizáciu trhových opatrení, zvýšenie príspevku Európskej únie na národné podporné programy pre víno a zavedenie zálohových platieb na krízovú destiláciu a skladovanie. Európska komisia o tom tento týždeň informovala na svojich internetových stránkach.

„Odvetvie vína patrí medzi najťažšie postihnuté poľnohospodársko-potravinárske odvetvia z dôvodu rýchlych zmien dopytu a zatvorenia reštaurácií a barov v celej EÚ, ktoré nebolo kompenzované domácou spotrebou,“ ozrejmila dôvody prijatia opatrení EK.

Čo všetko sa pre sektor vína mení?

V nariadení o spoločnej organizácii trhov (SOT) sa EK umožňuje prijať dočasné výnimky z určitých pravidiel hospodárskej súťaže EÚ v situáciách vážnej trhovej nerovnováhy.

„Komisia teraz prijala takúto výnimku pre vinársky sektor, ktorá umožňuje hospodárskym subjektom samoorganizovať a vykonávať trhové opatrenia na ich úrovni s cieľom stabilizovať svoj sektor a so zreteľom na fungovanie vnútorného trhu maximálne na obdobie 6 mesiacov. Napríklad budú môcť plánovať spoločné propagačné činnosti, organizovať skladovanie súkromnými prevádzkovateľmi a spoločne plánovať výrobu,“ pokračovala EK.

Navyše sa príspevok Európskej únie na všetky opatrenia národných podporných programov zvýši o 10 % a dosiahne 70 %. Predchádzajúce výnimočné opatrenie ho už zvýšilo z 50 % na 60 %. Toto poskytne príjemcom finančnú pomoc.

Komisia tiež umožní členským štátom poskytovať prevádzkovateľom zálohové platby za prebiehajúce operácie destilácie a krízového skladovania. Tieto preddavky môžu pokryť až 100 % nákladov a umožnia členským štátom v tomto roku plne využiť prostriedky z ich národných podporných programov.

Okrem týchto podporných opatrení pre sektor vína bude mať sektor ovocia a zeleniny prospech aj zo zvýšenia príspevku EÚ (z 50 % na 70 %) na programy riadené organizáciami výrobcov. To poskytne organizáciám výrobcov ďalšiu flexibilitu pri vykonávaní ich programov.

Prijaté opatrenia dopĺňajú predchádzajúci balík

Tieto opatrenia dopĺňajú nedávno prijatý balík, ktorý bol schválený v prospech vinárskeho sektora prostredníctvom flexibility poskytovanej v rámci programov na podporu trhu.

Patria sem napríklad zvýšená flexibilita nástrojov na kontrolu výrobného potenciálu, tzv. Nástroj zeleného zberu a možnosť zahrnúť dočasné nové opatrenia, ako napríklad otvorenie destilácie vína v prípade krízy alebo pomoc pri krízovom skladovaní vína.

Komisia okrem toho nedávno vyhlásila dve výzvy na predloženie návrhov na propagačné programy, ktorých cieľom je podpora sektorov najviac postihnutých krízou vrátane sektora vína. Tieto dve výzvy sa otvoria do 27. augusta 2020.

Vinársky sektor bol koronarízou zasiahnutý mimoriadne

„Vinársky sektor patrí medzi odvetvia, ktoré boli najviac zasiahnuté krízou koronavírusu a súvisiacimi blokovacími opatreniami prijatými v celej EÚ. Prvý balík opatrení týkajúcich sa trhu, ktorý prijala euroomisia, už poskytol významnú podporu. Neistoty spojené s rozsahom krízy na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni a dôkladné monitorovanie trhu nás však viedli k tomu, aby sme navrhli nový balík opatrení pre vinársky sektor. Som presvedčený, že tieto opatrenia poskytnú rýchlo konkrétne výsledky pre vinársky sektor EÚ a čoskoro poskytnú stabilitu,“ zhodnotil eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Janusz Wojciechowski
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia