Štát sa už automaticky nedozvie o tom, že si chodíte páliť destilát do pálenice

alkohol
Foto: ilustračné, Getty Images
Tento článok pre vás načítala AI.

Prevádzkovateľom páleníc by mali ubudnúť administratívne povinnosti voči štátu. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR totiž plánuje z príslušnej vyhlášky vypustiť ustanovenie, ktorým uľahčí život prevádzkovateľom páleníc.

Zmena vyhlášky po dvadsiatich rokoch

„Prevádzkovatelia páleníc považujú za nutné upraviť predmetnú vyhlášku v nadväznosti na zníženie administratívnej záťaže a vývoja požiadaviek trhu,“ uviedlo ministerstvo.

Upozorňuje na to, že príslušná vyhláška sa nemenila od jej účinnosti, teda od 1. januára 2003. Vyhláška ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka stanovuje povinné údaje, ktoré má obsahovať vyhodnotenie výrobného obdobia, ktoré prevádzkovateľ pálenice oznamuje a zasiela ministerstvu do desiatich dní od skončenia výroby.

Vypustenie zoznamu pestovateľov

Vo vyhodnotení výrobného obdobia uvádza aj zoznam pestovateľov s uvedením množstva destilátu v litroch alkoholu vyrobeného pre pestovateľa na základe žiadosti, množstva destilátu alkoholu skutočne odovzdaného pestovateľovi a sumu odvedenej spotrebnej dane z liehu na Slovensku.

„Zoznam pestovateľov navrhujeme vypustiť,“ uviedlo ministerstvo. Tento zoznam prevádzkovateľ pálenice zasiela aj miestne príslušnému oddeleniu colnej správy. „V prípade potreby môže ministerstvo požiadať o poskytnutie zoznamu, ale povinnosť zasielať ho navrhujeme vypustiť,“ dodalo ministerstvo pôdohospodárstva.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR