Návrh na vklad do katastra. Aký je poplatok a najčastejšie chyby?

chyby pri návrhu na vklad do katastra
Aj malá chyba môže pozastaviť celé konanie www.gettyimages.com

Kúpa nehnuteľnosti so sebou neprináša len dilemu pri výbere nových závesov. V rade potrebných administratívnych úkonov je nutné tesne po uzavretí zmluvy podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Ide o neúprosný úkon, bez ktorého kupujúci nie je právoplatným vlastníkom nehnuteľnosti.

Návrh do katastra sa vždy predkladá príslušnému okresnému úradu na katastrálny odbor a musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti. V prípade, že niečo chýba, úrad celé konanie zastaví a budúci majiteľ nehnuteľnosti je opäť o čosi ďalej k získaniu listu vlastníctva.

Najčastejšie chyby v piatich bodoch

O konkrétnych prípadoch priamo z praxe hovorí aj Miroslav Tomčiak, konateľ realitnej kancelárie Dominant Real. Z dlhoročnej praxe s mnohými kupujúcimi a v častom kontakte s katastrálnym odborom dokáže pomenovať viaceré momenty, kde robia ľudia najčastejšie chyby a na čo zabúdajú.

  1. Častou požiadavkou smerom na kataster je, aby konal v zrýchlenom konaní, a teda v skrátenej lehote do 15 dní. Žiadateľ aj uhradí poplatok 266 eur, avšak zabudne uviesť tento fakt do návrhu na vklad. Ak tam táto veta chýba, kataster preruší konanie. Štandardný správny poplatok za podanie návrhu na vklad do 30 dní je 66 eur.
  2. Často sa opomína na všetky potrebné prílohy a špeciálne, že zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, má byť v dvoch vyhotoveniach.
  3. Pri prevode bytu mnohokrát chýba doklad od správcu o tom, že vlastník nemá žiadne nedoplatky na úhradách, ktoré sú spojené s užívaním bytu alebo nebytových priestorov.
  4. Medzi zbytočné zdržania celého procesu by sme mohli zaradiť neuvedenie občianstva a korešpondenčnej adresy, či často dodávané kópie, pričom kataster vyžaduje originál, resp. úradne overenú kópiu.
  5. No a víťazom v prerušení celého konania je podávanie návrhu na vklad elektronickou formou. V tomto prípade postačí chyba pri vypisovaní formulára, chýbajúci podpis, alebo chybne či nekompletne naskenované zmluvy. Ľudia si tiež často nekontrolujú elektronické schránky, kam sú doručované rozhodnutia a notifikácie a potom zabudnú uhrádzať poplatky.

Prerušenia konania o návrh na vklad spôsobuje potom kupujúcemu nie len problémy v časovom harmonograme, no prichádza aj o povinnosť katastra konať v skrátenej lehote 15 dní. Preto radou na záver je nechať si poradiť a vložiť svoje zmluvy do rúk odborníkov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom