Zmeny v kompetenciách ministerstiev sa týkajú aj nájomného bývania, stavebníctva či obstarávania

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bory Bývanie
Foto: ilustračné, www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo dopravy SR od 1. februára preberá pôsobnosť v oblasti štátom podporovaného nájomného bývania z Úradu vlády SR, v kompetencii má totiž aj bytovú politiku.

Zmeny súvisia s novelou kompetenčného zákona

Ministerstvo tak bude miesto úradu vlády aj zriaďovateľom a členom Agentúry štátnom podporovaného nájomného bývania (AŠPB). Tieto zmeny súvisia s novelou kompetenčného zákona, ktorá je už účinná.

Ministerstvo dopravy bude zároveň zabezpečovať právnu úpravu vecí patriacich do pôsobnosti Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR (UUPV). Ide o územné plánovanie, výstavbu a vyvlastňovanie. Ministerstvo bude pre stavebný úrad pripravovať návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zverejňovať ich a po pripomienkovaní predkladať na vládu.

Rezort dopravy už zastrešuje aj oblasť stavebníctva pre verejné práce, stavebnú výrobu a stavebné výrobky, ako aj energetickú hospodárnosť budov, čo je súčasť všeobecných technických požiadaviek na stavby.

Prezidentka novelu nepodpísala

Činnosti spojené s prípravou, prerokovaním a schvaľovaním ústavných zákonov, zákonov a iných právnych predpisov pre Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) od 1. februára prechádzajú z úradu vlády na Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Ministerstvo už pred získaním tejto kompetencie začalo s prípravou zásadných zmien vo verejnom obstarávaní.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovanú novelu kompetenčného zákona po jej opätovnom schválení v parlamente v pôvodnej podobe znova nepodpísala, to ale už nemalo vplyv na jej posunutú účinnosť. Hlava štátu mala viaceré výhrady k zmenám v pôsobnosti iných ministerstiev a úradov, pričom oznámila, že sa z tohto dôvodu obráti na Ústavný súd SR.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Zuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie Ministerstvo dopravy SRMIRRI SR Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SRÚrad pre územné plánovanie a výstavbu SR (ÚÚPV)Úrad vlády SRÚradu pre verejné obstarávanie (ÚVO)Ústavný súd SR