Zmeny v stavebnom zákone budú účinné priebežne, Ráž vyzdvihol tri hlavné vylepšenia

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Jozef Ráž ml.
Minister dopravy Jozef Ráž mladší (vľavo) počas rokovania vlády SR. Foto: archívne, SITA/Úrad vlády SR.
Tento článok pre vás načítala AI.

Výrazné urýchlenie a zjednodušenie povoľovania stavieb má umožniť novela zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, teda súčasného stavebného zákona. Po nedávnom podpise prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou už je zverejnená v Zbierke zákonov.

Zmeny v stavebných pravidlách, pripravené Ministerstvom dopravy SR, budú účinné od 31. marca a 1. apríla tohto roka ako aj 1. apríla 2025. Zároveň sa účinnosť nového zákona o výstavbe posúva o rok, čiže na 1. apríla budúceho roka pre nepripravenosť povoľovacích procesov podľa novej legislatívy v tejto oblasti a hrozbu kolapsu stavebných konaní. S ním súvisiaci zákon o územnom plánovaní s úpravami bude účinný v pôvodne schválnom termíne 1. apríla 2024.

Fikcia súhlasu

Aktuálna úprava stavebného zákona podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) prináša tri hlavné vylepšenia oproti doterajším pravidlám. Za jedno z nich považuje zavedenie fikcie súhlasu pri záväzných stanoviskách mesta a obce. Každý, kto podľa neho niekedy staval dom hlavne v Bratislave, mohol aj niekoľko rokov čakať na záväzné stanovisko.

Ktorýkoľvek stavebník požiada v súčasnosti magistrát hlavného mesta o vydanie záväzného stanoviska, v prípade, že do 60 dní nedostane takéto záväzné stanovisko, tak nastupuje fikcia súhlasu. To znamená, bude sa na to hľadieť v procese povoľovania stavby, ako keby dostal súhlas,“ povedal na sociálnej sieti vo videu ministerstva dopravy Jozef Ráž.

Zlúčenie povolení do jedného konania

Druhé významné vylepšenie prijatej stavebnej legislatívy podľa ministra dopravy spočíva v tom, že v prípade, ak stavebník takéto záväzné stanovisko o súlade investície s územným plánom dostane, tak je možné okamžite zlúčiť územné a stavebné konanie do jedného konania.

Tretím vylepšením je zlúčenie troch stavebných povolení do jedného konania. Teraz povoľujeme príjazdovú cestu, kanalizačnú a vodovodnú prípojku v troch konaniach,“ uviedol rezortný šéf. Ako podotkol, povoľujú ich pritom tri úrady – obecný stavebný úrad, špecializovaný cestný úrad a okresný úrad cez odbor životného prostredia.

Skrátenie prípravy stavieb

Po nadobudnutí účinnosti tejto stavebnej legislatívy bude v týchto troch konaniach konať jeden úrad, a síce ten, v ktorom sa nachádza hlavný objekt. Pre občana to znamená výrazné skrátenie celého procesu, lebo nebude čakať na právoplatnosti troch konaní, ale dostane stavebné povolenie vydané v jednom konaní,“ dodal Jozef Ráž.

Podľa novely stavebného zákona sa má skrátiť príprava stavieb, najmä administratívne posudzovanie vo fáze povoľovania do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe. Cieľom je eliminovať riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe, v prechodnom období sa majú čo najviac využívať existujúce inštitúty stavebného práva, aby sa nenarušil priebeh konaní na stavebných úradoch.

Najefektívnejšie riešenie

Ministerstvo dopravy tvrdí, že do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe je najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného. Novela rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade záväzného stanoviska príslušného orgánu územného plánovania.

Tým sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu. Novela tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef RážZuzana Čaputová
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRSmer - SSD