Zmeny v stavebných pravidlách majú zelenú, zákon však nadobudne platnosť o rok neskôr

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
MD SR: Premiér navštívil ministerstvo
Minister dopravy SR Jozef Ráž. Foto: archívne, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Zjednodušiť a skrátiť povoľovanie stavieb a zabrániť hrozbe kolapsu stavebných konaní by mala vládna novela aktuálneho zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Nový zákon o výstavbe nadobudne účinnosť 1. apríla 2025, teda o rok neskôr ako pôvodne mal.

Poslanci Národnej rady SR stavebné úpravy schválili v utorok podvečer v rámci zrýchleného rokovania. Hlavným podnetom prípravy stavebnej novely bola podľa Ministerstva dopravy SR naliehavá požiadavka oddialiť účinnosť zákona o výstavbe pre nepripravenosť povoľovacích procesov podľa novej legislatívy o výstavbe.

Zákon o územnom plánovaní

Zmeny budú účinné 31. marca a niektoré časti 1. apríla tohto roka. Súčasťou stavebnej reformy je aj zákon o územnom plánovaní, ten nadobudne účinnosť s určitými zmenami v pôvodnom termíne 1. apríla 2024.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) poslancov informoval, že aktuálna nepripravenosť podmienok na aplikáciu zákona o výstavbe by po nadobudnutí jeho účinnosti znemožnila realizovať povoľovacie procesy stavieb vyžadujúcich aj posúdenie vplyvov na životné prostredie.

Čo sú takmer všetky významnejšie verejné a súkromné investície. Predstavoval by tiež priame ohrozenie pripravenosti na čerpanie investícií z fondov , najmä z Plánu obnovy a odolnosti a vážnym spôsobom by zasiahla do možností povoľovať stavby bežných stavebníkov,“ upozornil minister.

Zastavenie prípravy stavieb by podľa neho spôsobilo investorom aj štátu vážne ekonomické škody, následne by to znamenalo aj výrazný pokles stavebných zákaziek a zníženie výkonov stavebníctva.

Príprava stavieb sa skráti

Podľa návrhu sa má skrátiť príprava stavieb, najmä administratívne posudzovanie vo fáze povoľovania do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe. Cieľom je eliminovať riziko spustenia nepripravených procesov vo výstavbe, v prechodnom období sa majú čo najviac využívať existujúce inštitúty stavebného práva, aby sa nenarušil priebeh konaní na stavebných úradoch.

Ministerstvo dopravy tvrdí, že do nadobudnutia účinnosti zákona o výstavbe je najefektívnejším riešením pre zefektívnenie povoľovacích procesov integrácia existujúcich správnych konaní do jedného. Novela rozširuje možnosti pre spojenie územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania pre ostatné stavby aj na podklade záväzného stanoviska príslušného orgánu územného plánovania.

Tým sa harmonizuje zákon o územnom plánovaní so stavebným zákonom a inštitút záväzných stanovísk bude možné začať používať aj pred nadobudnutím účinnosti zákona o výstavbe, čím sa môžu orgány územného plánovania pripraviť na jeho budúcu aplikáciu. Novela tiež umožňuje vykonať integrované povoľovanie súboru stavieb všeobecných a špeciálnych v spoločnom správnom konaní.

Schválili aj pozmeňujúce návrhy

Poslanci schválili aj po stovku pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov zo spoločnej správy výborov. Niektoré z nich upravujú podmienky povoľovania stavieb jadrových zariadení, čo poslanec Alojz Hlina kritizoval ako schvaľovanie atómovej elektrárne zvláštnym spôsobom.

My sme tu ako stádo volov, tak s nami jednajú. Enormne krátky čas na enormne dôležitú problematiku,“ uviedol poslanec. Minister k tomu poznamenal, že v súčasnosti sa jadrové elektrárne stále povoľujú podľa starého stavebného zákona, pričom podľa zákona o výstavbe, ktorého účinnosť sa odkladá o rok, sa mali naďalej povoľovať podľa doterajšieho zákona až do roku 2030.

V prípade atómovej elektrárne vnútornú skladbu objektov bude určovať až stavebné povolenie. Jediná zmena je to, že vnútorné usporiadanie objektov v rámci areálu je nutné až v rámci stavebného povolenia, a preto sa predlžuje aj lehota platnosti povolení,“ dodal Ráž. Podľa neho teda nejde o povolenie žiadnej atómovej elektrárne a nič sa dramaticky nemení.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Alojz HlinaJozef Ráž ml
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRNárodná rada SRSMER-SD