Slovenské vysoké školy čakajú skúšky, všetky požiadali o posúdenie ich kvality vzdelávania

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Všetky slovenské vysoké školy požiadali o posúdenie svojho zabezpečovania kvality vzdelávania. Splnili tak jeden z cieľov Plánu obnovy a odolnosti SR. Uviedol to predseda výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) Robert Redhammer.

Zavedenie vnútorných systémov kvality

Dodal, že tak, ako študentov čaká skúškové obdobie, tak aj školy čakajú skúšky. Zavedenie vnútorných systémov kvality a zosúladenie sa s požiadavkami daných štandardov deklarovali vysoké školy k 1. septembru 2022.

Momentálne nasleduje externé preverenie ich súladu so štandardmi a poskytnutie odporúčaní pre zlepšovanie. Celkový výsledok akreditácií by mal byť dostupný na sklonku roka. V tlačovej správe o tom informovala SAAVŠ.

Ide o kontrolu úplnosti

Agentúra overuje úplnosť všetkých 33 žiadostí, v prípade nekompletnosti vyzve danú školu na doplnenie.

Ide o kontrolu úplnosti, nie o kontrolu obsahu. Nebudeme preto teraz vracať celé žiadosti, ak budú mať nejakú malú chybu. To prenecháme na expertné pracovné skupiny. Každú školu bude posudzovať iná skupina expertov zostavená tak, aby pokrývala zameranie vysokej školy,“ vysvetlil Redhammer.

Reforma akreditácií vysokých škôl

Akreditácia je založená na posúdení spoľahlivosti interného systému zabezpečovania kvality vzdelávania, a tiež v rozhodnutí, či spĺňa štandardmi nastavené požiadavky. Do úvahy sa berie i napĺňanie požiadaviek štandardov pre študijné programy. Proces posudzovania, organizovaný SAAVŠ, by mal byť realizovaný v nasledujúcich mesiacoch.

Reforma akreditácií vysokých škôl je založená na zavádzaní pravidiel, a to v súlade s európskymi štandardmi a usmerneniami. Je to forma zaisťovania kvality na dvoch stupňoch, a to internej a externej. V určitom zmysle je to niečo ako analógia riadenia kvality v hospodárskych podnikoch, pričom kvalita by mala byť efektívne zaisťovaná vtedy, ak sú mechanizmy jej kontroly čo najbližšie pri mieste poskytovania služby.

Vnútorná hodnotiaca správa

Vysoké školy k žiadostiam prikladali svoje interné predpisy zabezpečovania kvality, a tiež vnútornú hodnotiacu správu, v ktorej opísali, ako naplnili požiadavky štandardov. Tá by mala slúžiť i na to, aby posudzovatelia lepšie pochopili mechanizmy, ktoré škola zvolila. Priložený by mal byť i prehľad všetkých študijných programov, spolu s linkami na ich opis, ktorý by mal byť verejne dostupný.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Robert Redhammer
Firmy a inštitúcie SAAVŠ Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školy