Ministerstvo v minulom roku poskytlo vysokým školám dotáciu na motivačné štipendiá viac ako deväť miliónov eur

Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v roku 2021 poskytlo vysokým školám dotáciu 9 488 722 eur na motivačné štipendiá. Súkromným vysokým školám z toho išla čiastka približne 606 500 eur.

Motivačné štipendiá pre študentov

Prostriedky na motivačné štipendium boli poskytnuté tak, aby desiatim percentám študentov študijných programov prvých dvoch stupňov denného štúdia mohlo byť priznané štipendium 500 eur a pätnástim percentám študentov vo vybraných študijných odboroch denného štúdia mohlo byť priznané štipendium v priemere 1 200 eur. Uvádza sa to vo Výročnej správe o stave Vysokého školstva za rok 2021.

Motivačné štipendiá, bez väzby na študijný odbor, boli vyplatené v priemernej výške 434,60 eur. Výška štipendia bola od 20 eur po 4-tisíc eur a boli poskytnuté viac ako 11 900 študentom – 8,2 percenta, 8 966 študentom vo vybraných študijných odboroch vysoké školy vyplatili motivačné štipendiá v priemernej výške 480 eur, výška štipendia sa pohybovala v rozmedzí 91 eur až 1 800 eur.

Najvyššie dotácie z vlastných zdrojov

Vysoké školy v roku 2021 poskytli štipendiá z vlastných zdrojov v sume 1 348 290 eur celkom 5 118 študentom. Oproti roku 2020 predstavuje vyplatená suma pokles o 18 125 eur. Z uvedenej sumy vyplatili 14 750 eur súkromné vysoké školy 21 študentom.

Najvyššiu sumu na štipendiá z vlastných zdrojov poskytla v roku 2021 Univerzita Komenského v Bratislave, konkrétne 461 505 eur pre 1 618 študentov. Najvyššiu sumu štipendií z vlastných zdrojov zo súkromných vysokých škôl poskytla Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií, celkom 12 250 eur 18 študentom.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BISLA Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdiíMŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SRUK Univerzita Komenského v Bratislave