Vysoké školy vyplatili vlani o dva milióny eur menej na sociálnych štipendiách

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, SITA/Branislav Bibel

Vysoké školy v minulom akademickom roku vyplatili študentom sociálne štipendiá v sume viac ako 9,5 milióna eur, čo je oproti roku 2018 o približne dva milióny eur menej. Vyplýva to z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2019.

Sociálne štipendium poberalo ku koncu roka 2019 asi 6 800 študentov, čo je o takmer 2 690 vysokoškolákov menej ako v roku 2018. Maximálna výška sociálneho štipendia v akademickom roku 2019/2020 predstavovala sumu 295 eur.

Študenti mohli byť finančne podporení aj motivačným štipendiom alebo štipendiom zo zdrojov univerzity. Do systému sociálnej pomoci patria aj pôžičky z Fondu na podporu vzdelávania či štipendijného fondu vysokej školy.

Na motivačné štipendiá vyčlenili desať miliónov eur

Na motivačné štipendiá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo pre verejné aj súkromné školy dokopy viac ako desať miliónov eur. Tieto štipendia boli vyplatené 13 200 študentom v priemernej výške asi 400 eur. Vo vybraných študijných odboroch boli takmer 7 700 vysokoškolákom vyplatené motivačné štipendiá v priemernej výške 544,85 eura.

Z vlastných zdrojov vysoké školy v roku 2019 vyčlenili na štipendiá sumu 1 742 774 eur pre vyše 7 800 študentov. Oproti roku 2018 vyplatená suma narástla o 45 245 eur. Z verejných škôl najvyššiu sumu poskytla Univerzita Komenského v Bratislave, a to vo výške 467 118 eur pre takmer 1 500 študentov.

Zo súkromných vysokých škôl poskytla najvyššiu sumu štipendií z vlastných zdrojov Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA), a to vo výške 12 650 eur pre 23 študentov. Výročná správa uvádza, že počas roka vysoké školy poskytli z vlastných zdrojov štipendium viac ako raz 1 133 študentom.

Najviac podporených študentov bolo z východu

V rámci Fondu na podporu vzdelávania boli na pôžičky pre študentov v akademickom roku 2018/2019 vyčlenené štyri milióny eur. V predchádzajúcom akademickom roku to bolo 2,7 milióna eur. Suma schválených žiadostí však bola mierne vyššia v roku 2017/2018, keď bolo pre 1 131 žiadostí vyčlenených vyše 2 548 000 eur.

V akademickom roku 2018/2019 bola pre 1 039 schválených žiadostí vyčlenená suma 2 527 300 eur. Následne bolo v tom roku vyplatených 829 pôžičiek v sume 2 023 000 eur, z čoho bolo 670 pôžičiek daných študentom slovenských vysokých škôl a 159 študentom na zahraničných vysokých školách, aj tých pôsobiacich na Slovensku.

Podľa výročnej správy najviac podporených študentov malo trvalý pobyt v Prešovskom kraji (25,69 percenta) a najviac študentov študovalo na Univerzite Komenského v Bratislave (17,23 percenta).

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie BISLA Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdiíUK Univerzita Komenského v Bratislave