Blíži sa zákaz mobilov na školách

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Minister školstva Tomáš Drucker apeluje na plošný zákaz mobilov na školách. Rozhodnutie o platnosti tohto zákazu sa očakáva začiatkom apríla. Diskutovaná téma vyvoláva vášne, pričom ministerstvo zriadilo pracovnú skupinu na túto problematiku.

Minister naznačuje úplný zákaz mobilov na prvom stupni základných škôl a obmedzenie ich používania na druhom stupni. Tento krok podporuje aj detský komisár Jozef Mikloško, ktorý upozorňuje na škodlivé účinky mobilov na deti. Zdôrazňuje, že táto téma nezávisí len od odborníkov, ale si vyžaduje aj pozornosť a podporu verejnosti, pretože mobilné telefóny negatívne ovplyvňujú nielen fyzický, ale aj psychický stav detí.

Aktuálna situácia na slovenských školách ponecháva reguláciu používania mobilov na samotných školách, no ministerstvo plánuje aktualizovať pravidlá do konca marca. „Bude mať pravdepodobne podobu vyhlášky ministerstva o tom, ako využívať mobilné telefóny napríklad na druhom stupni vzdelávania,“ uviedol Tomáš Drucker.

mobily na školách
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

K tomu, že k zákazu mobilov na školách možno čoskoro vláda pristúpi oficiálne, majú čo povedať aj učitelia a riaditelia škôl. “Nestačí na školách len niečo zakázať. Treba povedať aj to, čo sa stane, keď žiak zákaz poruší. A to musí zadefinovať konkrétna škola vo svojom školskom poriadku. Musí tiež dôsledne trvať  na jeho dodržiavaní a realizovať sankcie v prípade porušenia. Netreba tiež opomenúť fakt, že na druhom stupni ZŠ a SŠ je čoraz častejšie využívanie mobilov na hodinách pod dozorom vyučujúceho,” hovorí Vladimír Tóth, riaditeľ Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach.

Zavedenie legislatívnych pravidiel zdôrazňuje aj Norbert Kyndl, riaditeľ Gymnázia Ladislava Novomeského v Bratislave. „Podporujeme zmysluplne obmedzené pravidlá na priestor i pracovne vymedzený čas pod dohľadom učiteľa.”

Za vyučovacie predmety sa pre SITU vyjadrili aj jednotlivé predmetové komisie tohto bratislavského gymnázia. Že mobily spôsobujú nesústredenosť, odvádzajú pozornosť od výchovno-vzdelávacieho procesu, znižujú kognitívne schopnosti žiakov, aj obmedzujú sociálny kontakt so spolužiakmi, si myslia členovia predmetovej komisie náuky o spoločnosti.

Telocvikári vidia problém najmä cez prestávky, ktoré žiaci trávia na mobiloch, či už v triede alebo na chodbách. Tam by mobily obmedzili.

V prospech racionálnejšieho využívania mobilov na školách sa vyjadrili nemčinári: “Mobily vo vzdelávacom procese nemožno zakázať, ale čiastočne ich používanie obmedziť je prínosné. Treba stanoviť presnejšie pravidlá a dodržiavať ich. Digitálne technológie by mali byť na niektorých hodinách dovolené v obmedzenom rozsahu. Existujú rôzne aplikácie na rozšírenie a zopakovanie učiva hravou formou. K nevhodnému obsahu na internete sa žiaci môžu dostať veľmi rýchlo a neprekazí to ani celoplošný zákaz používania mobilov na škole.”

To, že apelovať treba aj na rodičov si myslia členovia predmetovej komisie geografie. Podľa nich by mali mať rodičia väčší vplyv na svoje deti v prípade používania mobilov cez prestávky na hry. A komunikácia rodiča s dieťaťom by mala prebiehať primárne po príchode domov a nie počas vyučovania. Taktiež sa pýtajú, či plošný zákaz používania mobilov na školách nevyvolá ešte väčšie problémy: Ak by ministerstvo školstva vydalo plošný zákaz používania mobilov na školách, pripraví aj plošné výchovné opatrenia v prípade porušovania tohto nariadenia, aby neskomplikoval pedagógom ešte viac ich náročnú prácu?”

Podobný názor zdieľa aj V. Tóth: „Plošný zákaz používania mobilov na vyučovaní by som nahradil nariadením ministerstva školstva o obmedzení používania mobilov v závislosti od typu školy. Škola by sa potom mohla v školskom poriadku odvolať na toto nariadenie, čo by zmenšilo trecie plochy v komunikácii o tejto téme so zákonnými zástupcami žiakov.”

Štúdie z Belgicka, Španielska a Spojeného kráľovstva potvrdzujú, že zákaz mobilov v triedach zlepšuje študijné výsledky najmä u slabších študentov a chráni deti pred kyberšikanou. Zákazy alebo obmedzenia sú bežné v Strednej Ázii a južnej Ázii, s Francúzskom a ďalšími európskymi krajinami na čele.

Niektoré krajiny sa neobmedzujú len na mobily, no zakázali aj isté aplikácie, aby chránili súkromie a dáta mladistvých používateľov. Tieto kroky v opatreniach sú jasným signálom, že svetové školstvo uznáva potrebu regulovať technológie vo vzdelávaní.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef MikloškoTomáš Drucker
Firmy a inštitúcie Ministerstvo školstva SR