Slovenská poľnohospodárska univerzita rozbieha niekoľko ďalších projektov, ktoré sú zamerané na udržateľnosť

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Foto: www.facebook.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre v súčasnosti realizuje niekoľko projektov zameraných na udržateľnosť a ďalšie nové rozbieha.

Už v apríli otvorí nové Envirocentrum, ktoré sa podarilo vybudovať z peňazí z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Vytvorí edukačný priestor nielen pre študentov univerzity, ale aj pre stredoškolákov a žiakov základných škôl.

Inovácia pre mesto a kraj

„V Botanickej záhrade SPU v rámci tohto projektu vznikne nový priestor určený na osvetu v oblasti dopadov zmeny klímy na životné prostredie,“ informovala rektorka SPU Klaudia Halászová. Vo finalizácii je aj veľký projekt Kreatívneho centra SPU, ktorý bol podporený z ministerstva kultúry.

„Jedno z troch univerzitných kreatívnych centier na Slovensku bude previazané s poslaním univerzity v oblasti architektúry, dizajnu a marketingu,“ uviedla. Zároveň zdôraznila, že projekt má významný inovačný potenciál pre mesto Nitra aj celý kraj.

Investície z ďalšieho projektu

Ďalšie významné investície prinesie nedávno získaný projekt AgroForestry. Ide o konzorcium dvoch pôdohospodárskych univerzít, ktoré sú nosné pre rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva a drevárstva na Slovensku – SPU v Nitre a Technickej univerzity vo Zvolene.

Konzorcium uspelo vo výzve rezortu školstva a dostane finančný príspevok viac ako 20 miliónov eur. Projekt je orientovaný na zvýšenie kvality výskumu a vzdelávania prostredníctvom zdieľanej infraštruktúry a ľudských zdrojov. Zahŕňa akreditáciu spoločných inovačných študijných programov a tiež investície do rozvoja infraštruktúry oboch univerzít.

„Z našej strany pripravujeme rekonštrukciu Centra univerzitného športu. V minulosti sme získali z Fondu na podporu športu financie na rekonštrukciu bazéna, ktorý už je zmodernizovaný, a peniaze z projektu AgroForestry budú teraz riešiť budovu ako celok,“ uviedla rektorka a zároveň dodala, že sa tým vytvára kvalitná infraštruktúra nielen pre študentov a zamestnancov SPU, ale aj pre mesto Nitra a stredné školy, s ktorými univerzita intenzívne spolupracuje.

Projekt bohatý na množstvo aktivít

Ďalšou aktivitou projektu bude vznik Inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku. Táto myšlienka vznikla v spojitosti s intenzívnou spoluprácou SPU so združením Agrion.

„Koncipované bude tak, aby sme spolu s dodávateľmi a predajcami najmodernejšej techniky vytvorili inovatívny priestor pre vzdelávanie, vedu a výskum,“ hovorí rektorka. SPU bude pokračovať aj v modernizácii internátov. V súčasnosti pripravuje projektovú dokumentáciu na druhú etapu rekonštrukcie Študentského domova Mladosť a Študentského domova Nová doba. Súčasťou tejto investície bude rekonštrukcia stravovacieho zariadenia pre študentov a zamestnancov.

„Pripravujeme tiež projekty rekonštrukcie našej hlavnej budovy, čo je veľmi zložitý proces, pretože sme národnou kultúrnou pamiatkou a je potrebné dosiahnuť súhru splnenia požiadaviek na zachovanie pamiatkovo chránených prvkov a zároveň zohľadniť funkčnosť a využívanie budovy,“ podotkla Halászová.

Faktor udržateľnosti je pre univerzitu dôležitý

V príprave je aj projekt Zelená infraštruktúra 3, ktorý nadviaže na už získané projekty zo štrukturálnych fondov, vďaka ktorým už univerzita zrevitalizovala takmer šesť hektárov zelených plôch.

Projektuje sa aj pedologické laboratórium a výučbový a inovatívny bitúnok na univerzite, ktorý bude napojený na činnosť vysokoškolského poľnohospodárskeho podniku. Dokončujú sa tiež nabíjacie stanice pre elektromobily. Všetky tieto investície majú spoločný prvok energetickej hospodárnosti.

„Tým, že SPU si dlhodobo drží prvenstvo medzi slovenskými univerzitami v udržateľnosti podľa celosvetového rebríčka UI GreenMetric, faktor udržateľnosti a celkovo filozofie zelenej univerzity je pre nás veľmi dôležitý,“ zdôraznila rektorka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Klaudia Halászová
Firmy a inštitúcie SPU Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreTechnická univerzita vo Zvolene