Študenti SOŠ v duálnom vzdelávaní dosahujú horšie výsledky, problém je aj s prepojením teórie s praxou

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Študenti stredných odborných škôl (SOŠ) v duálnom vzdelávaní dosahuje v záverečných skúškach horšie výsledky než študenti, ktorí v duálnom vzdelávaní nie sú.

Stav záverečných skúšok SOŠ

Vyplýva to zo zistení Štátnej školskej inšpekcie (ŠŠI), ktorá v minulom školskom roku realizovala tematickú inšpekciu, v rámci ktorej sledovala stav záverečných skúšok na SOŠ. Inšpektori preverili desať SOŠ, kde záverečné skúšky vykonávalo 64 študentov v siedmich učebných odboroch.

Štvrtina týchto študentov bola v systéme duálneho vzdelávania. Informovala o tom Katarína Matejková. Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská skonštatovala, že výsledky korelujú so zisteniami z predošlého roka.

Zhoršenie výsledkov

„Žiaci v praktickej časti záverečnej skúšky dosiahli lepšie výsledky ako v jej teoretickej časti, známka z odborného výcviku na konci 3. ročníka bola lepšia ako výsledok z oboch častí záverečnej skúšky a súčasne žiaci v duálnom vzdelávaní vykazovali celkovo horšie výsledky ako žiaci mimo neho,“ priblížila.

Podľa hlavnej školskej inšpektorky sa všetky výsledky v porovnaní s minulým rokom zhoršili. Celková priemerná úroveň, ktorú v hodnotení praktickej časti skúšky dosahovali študenti, bola o 0,4 lepšia než v hodnotení teoretickej časti.

Rozdiely medzi študentmi

Rozdiely medzi študentmi, ktorí boli v duálnom vzdelávaní, a tými, ktorí v ňom neboli, sa odzrkadlili napríklad v nižšej schopnosti prakticky aplikovať požadované teoretické vedomosti, samostatne pracovať so zariadeniami a ukázať pracovné zručnosti pri spojení teórie a praxe, ale tiež aj v uplatňovaní skúseností a zručností, ktoré nadobudli počas praktickej prípravy. Podľa inšpekcie sa tiež u niektorých študentov prejavili výrazné rezervy aj pri používaní odbornej terminológie, zdôvodňovaní názorov a argumentovaní, čo bolo dôsledkom menej rozvinutých komunikačných kompetencií.

„Zamestnávatelia ako i majstri odborného výcviku síce uviedli, že dôvodom horších výsledkov žiakov v duálnom vzdelávaní je dištančné vzdelávanie v 1. ročníku, avšak minulý rok prebiehalo dištančné vzdelávanie oveľa dlhšie a výsledky skúšok boli lepšie,“ poukazuje Štofková Dianovská.

Kvalita praktického vyučovania

Dodala, že zhoršenie výsledkov podľa inšpektorov súviselo i s kvalitou praktického vyučovania. Inšpekcia tiež ukázala, že najlepšie výsledky praktickej časti skúšky v treťom ročníku dosahovali študenti, ktorí ju vykonávali v dielni školy.

„V praktickej časti skúšky sa rozdiely medzi jednotlivými žiakmi prejavili v miere ich samostatnosti, v osvojení si praktických zručností a aplikovaní teoretických vedomostí. Nízke komunikačné zručnosti u niektorých žiakov obmedzovali ich plynulé vyjadrovanie a schopnosť argumentácie,“ skonštatovala hlavná školská inšpektorka.

Problém s prepájaním teórie a praxe

V prípade teoretickej časti záverečnej skúšky pozorovali inšpektori najväčšie odlišnosti v prepájaní teórie a praxe, v disponovaní korektnou odbornou terminológiou, ale aj v miere rozvinutosti komunikačných schopností a v schopnosti súvisle sa vyjadrovať a argumentovať. Inšpekcia tiež v jednej zo škôl zistila u temer 63 percent študentov nízku úroveň vedomostí a zručností v danom učebnom odbore.

„Štátna školská inšpekcia na úrovní škôl odporúča okrem modernizovania strojového vybavenia školských dielní aj vypracovať témy obidvoch častí záverečných skúšok v súlade s cieľovými požiadavkami na profil absolventa v danom učebnom odbore a hlavne objektívne hodnotenie žiakov počas celého štúdia,“ uzatvára ŠŠI.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Alžbeta Štofková DianovskáKatarína Matejková
Firmy a inštitúcie ŠŠI Štátna školská inšpekcia