Učitelia sa môžu hlásiť na vzdelávaciu stáž do Ruska, budú však musieť prejsť výberovým konaním

Foto: ilustračné, Gettyimages.com

Učitelia ruského jazyka a predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, stredných a jazykových školách a učitelia profesijného rozvoja majú do konca týždňa čas prihlásiť sa na dvojtýždňovú jazykovú stáž v Rusku na školský rok 2022/2023.

Informovalo o tom na svojom webe Metodicko-pedagogické centrum, ktoré spolu s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR danú výzvu vypísalo.

Zdokonalenie ruského jazyka

Ruská strana vybratým uchádzačom poskytne na základe bilaterálnej dohody bezplatné štúdium a ubytovanie vo vysokoškolských internátoch. Výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť uhradí slovenská strana. Povinnosťou úspešných uchádzačov je však zabezpečiť si na svoje vlastné náklady individuálne zdravotné poistenie.

MPC priblížilo, že cieľom stáže je poskytnúť učiteľom možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní živého ruského jazyka. Stáž im tiež umožní získať prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby daného jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúkne im osobnú a jedinečnú skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo vybranej vzdelávacej inštitúcii v Rusku.

„Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 a národné či medzinárodné opatrenia prijaté s cieľom zamedziť jeho šíreniu upozorňujeme všetkých uchádzačov, že možnosť zmeniť formu stáže (online forma namiesto prezenčnej formy) či pobyt celkovo zrušiť je vždy v kompetencii ruskej strany,“ upozornilo MPC.

Uchádzačov bude hodnotiť komisia

Prihlášky a predpísanú dokumentáciu uchádzačov posúdi podľa schválených interných kritérií hodnotiaca výberová komisia, ktorá následne pridelí aj body. Tie sú prideľované napríklad za vzdelávanie súvisiace s ruským jazykom či prípravou žiakov na súťaže v ruskom jazyku.

V prípade, že sa záujemca v minulosti na stáži zúčastnil, komisia bude akceptovať jeho prihlášku iba v prípade, že sa stáž uskutočnila minimálne pred piatimi rokmi.

Úspešní kandidáti dostanú email s informáciou o ďalšom postupe a ich zoznam bude zverejnený aj na webovej stránke MPC a na webovej stránke ministerstva. Neúspešným uchádzačom príde mail o ich nezaradení na stáž.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR