Vláda by mala regulovať mobilné zariadenia na školách, Mikloško by ich na prvom stupni úplne zakázal

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Komisár pre deti Jozef Mikloško. Foto: SITA/Branislav Bibel
Tento článok pre vás načítala AI.

Komisár pre deti Jozef Mikloško vyzval vládu, aby venovala viac pozornosti téme regulácie mobilných zariadení na školách. Urobil tak pri príležitosti Svetového dňa bez mobilov. Detský ombudsman považuje za nevyhnutné pristúpiť k celoplošnej regulácií mobilných zariadení na základných a stredných školách.

V tejto súvislosti sa Mikloško opiera o globálnu správu UNESCO s názvom Technológie vo vzdelávaní. Táto správa hovorí o potrebe určenia pravidiel pre používanie digitálnych technológií s ohľadom na bezpečnosť a súkromie detí, ich psychické aj fyzické zdravie.

Zákaz mobilov na prvom stupni

Rovnako odborníci upozorňujú na škodlivosť nadmerného používania mobilných telefónov a digitálnych zariadení, ich zneužívanie pri šikane, kyberšikane, porušovaní súkromia a negatívne vplyvy na schopnosť sústrediť sa. Na zváženie by bolo podľa detského ombudsmana ich úplný zákaz na prvom stupni základných škôl.

Súčasná forma regulácie mobilných zariadení, ktorá je v réžii jednotlivých škôl a školských poriadkov je podľa Mikloška nedostačujúca a nesystémová.

Je potrebné vymedziť právny rámec a stanoviť jasné pravidlá prostredníctvom vyhlášky alebo zákona, platnými celoplošne na území celej SR. Jasné pravidlá by pomohli aj jednotlivým školám,“ uviedol detský ombudsman a doplnil, že v okolitých krajinách je v rôznom štádiu rozpracovaná práve celoplošná legislatívna úprava.

Zníženie prípadov šikany

Po piatich rokoch platnosti úplného zákazu mobilov na školách vo Francúzsku konštatujú zástupcovia tejto krajiny výrazné zníženie prípadov šikany na školách,“ priblížil Mikloško.

Komisár pre deti sa súčasne stotožňuje s presvedčením UNESCO, podľa ktorého by regulácia používania mobilov pomohla zlepšiť výučbu a ochránila by deti pred sociálnopatologickými javmi, akým je napríklad kyberšikana. Mikloško priblížil, že pri práci Úradu komisára pre deti pozorujú jednoznačný negatívny vplyv mobilov na telesný aj psychický vývoj detí.

Chceme, aby boli slovenské deti viac v bezpečí. Registrujeme nielen nárast šikany, ale aj duševných porúch a vážnych psychických problémov detí a mladých ľudí, problémy so socializáciou, prospechom aj učením. Je potrebné uvedomiť si, že mobily, ako aj ďalšie digitálne zariadenia sú droga s ktorou sa deti musia naučiť správne zaobchádzať,“ uviedol Mikloško.

Obmedzenie korešponduje s právom dieťaťa

Dodal, že obmedzenie používania mobilov a digitálnych zariadení pri vyučovaní korešponduje s právom dieťaťa na vzdelanie, keďže škola má vytvárať podmienky na zdravý vývin žiakov a na predchádzanie sociálnopatologickým javom.

Komisár pre deti tentokrát vyzýva aj verejnosť, aby vyjadrila svoj názor a podporu regulácii používania mobilných telefónov. Široká verejnosť tak môže na webovej stránke www.komisarpredeti.sk vyplniť formulár na podporu tejto iniciatívy.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Jozef Mikloško
Firmy a inštitúcie UNESCO Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie