Budovanie nových optických sietí na elektrických stĺpoch sa už dostalo do hľadáčika Protimonopolného úradu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Optický internet, optické káble
Foto: ilustračné, Getty images
Tento článok pre vás načítala AI.

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) začína sektorové prešetrovanie situácie v budovaní nových optických sietí na stĺpoch elektrického vedenia a prístupu k nim na území SR.

Prioritne sa zameria na získanie informácií o podmienkach prístupu k už vybudovaným optickým sieťam aj k infraštruktúre s budovaním nových sietí.

Prístup za férových podmienok

PMÚ v utorok informoval, že jeho cieľom je zabezpečiť, aby operátori mali prístup k infraštruktúre a novobudovaným sieťam za férových, rozumných, transparentných a nediskriminačných podmienok.

„Je to kľúčové v záujme intenzívnej hospodárskej súťaže, ktorá pre spotrebiteľa generuje najnižšie ceny, kvalitu služieb a možnosti výberu,“ uviedla hovorkyňa PMÚ Adriana Oľšavská.

„V prípade, že PMÚ počas sektorového prešetrovania nadobudne podozrenie, že zákon o ochrane hospodárskej súťaže bol porušený, využije na prešetrenie svojich zistení všetky zákonné možnosti, vrátane uloženia sankcie alebo záväzkov s cieľom ochrániť hospodársku súťaž,“ upozornila.

PMÚ poznamenal, že v mnohých lokalitách spomínaná výstavba aktuálne prebieha alebo je plánovaná.

Zabezpečenie hospodárskej súťaže

S benefitmi v podobe kvality a nových možností v telekomunikačných a elektronických službách sa vynárajú aj otázky, za akých obchodných, ale najmä cenových podmienok budú tieto služby spotrebiteľom prístupné.

Hlavným zámerom PMÚ je preto zabezpečiť priestor pre intenzívnu hospodársku súťaž na trhu. Len tá totiž dokáže pre spotrebiteľov vygenerovať najlepšie možné podmienky, či už z hľadiska kvality alebo ceny.

„Slovensko momentálne patrí v rámci EÚ do prvej polovice krajín s lacnejším prístupom k internetu a na trhu pôsobí množstvo jeho poskytovateľov. Tento trh môžu v budúcnosti zmeniť práve spomínané optické siete. Majú veľký potenciál stať sa intenzívne využívanou alternatívou pre internetové pripojenie a môžu značne ovplyvniť štruktúru trhu na úrovni veľkoobchodu aj maloobchodu,“ priblížila Oľšavská.

Neakceptovateľné praktiky

Niektoré doterajšie zmeny by však podľa indícií nemuseli mať pozitívny vplyv na trhovú štruktúru, dokonca by mohli byť problematické z hľadiska porušovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Ako príklad možno podľa PMÚ uviesť niekoľko klasických praktík, ktoré sú v oblasti prístupu k infraštruktúre, respektíve k sieti neakceptovateľné a v minulosti boli predmetom rozhodovania Európskej komisie, súdov EÚ a súťažných inštitúcií členských štátov EÚ.

Za neakceptovateľné sa považuje napríklad absolútne neumožnenie či odmietnutie prístupu k infraštruktúre, sieti.

Ako aj „sofistikovaná“ obdoba tejto praktiky, a to navonok existujúca možnosť prístupu, avšak za podmienok, ktoré sú pre obchodných partnerov fakticky a ekonomicky neakceptovateľné a v skutočnosti prístup znemožňujú.

Zakázaná je aj diskriminácia

PMÚ považuje za rovnako neakceptovateľnú aj diskrimináciu a umožnenie prístupu len vybraným subjektom, ktorá môže viesť de facto až k nahrádzaniu tých existujúcich novými, v niektorých prípadoch dokonca ekonomicky spriaznenými, trhovými subjektmi.

„Negatívne dopady môžu byť zosilnené, ak napríklad väčšie množstvo menších subjektov bude nahradené menším množstvom veľkých subjektov. PMÚ preto v plnej miere využije svoje zákonné kompetencie a vývoj situácie v tejto oblasti bude pozorne sledovať,“ dodal PMÚ.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Adriana Oľšavská
Firmy a inštitúcie PMÚ Protimonopolný úrad SR