NKÚ si posvietil na štátnu spoločnosť Slovensko IT, podľa kontrolórov nenapĺňa svoje ciele

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
NKÚ
Najvyšší kontrolný úrad SR. Foto: SITA/Marián Peiger
Tento článok pre vás načítala AI.

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zakladalo štátnu akciovú spoločnosť Slovensko IT s cieľom zvýšiť kvalitu a dostupnosť komplexných IT služieb. Prvú zákazku jej však rezort zadal až po ôsmich mesiacoch od založenia. Aj na takéto skutočnosti poukazuje kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

Ten zároveň tvrdí, že Slovensko IT vzniklo bez analýzy jej opodstatnenosti a v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Štát už pritom na jej fungovanie použil takmer 7 mil. eur.

„V poslednom čase sú aktivity tejto košickej firmy v rozpore s pôvodným účelom a začína sa profilovať iba ako manažér procesov a kontraktor subdodávateľského reťazca,“ konštatuje ďalej NKÚ.

Riziká aj pri riadení projektov

Okrem problémov v hospodárení identifikovali jeho kontrolóri v spoločnosti aj riziká pri riadení projektov, nedostatočne nastavené kontrolné mechanizmy a úplnú absenciu finančného riadenia.

Jedným z argumentov v prospech založenia firmy boli aj avizované nižšie náklady na vybrané pozície IT expertov. Toto sa podľa NKÚ nenaplnilo a sadzby za človekodeň v rámci vybraných pozícií expertov nepredstavovali konkurenčnú výhodu.

Na druhej strane z kontroly vyplýva, že medzi výhody štátnej IT spoločnosti patrí skrátenie času pri dodávaní zákaziek, keďže sú realizované „in-house“ a bez nutnosti vykonať verejné obstarávanie. Pozitívne je tiež eliminovanie „vendor lock-in“ , čiže zníženie závislosti od dodávateľa, pričom firma bola zadávateľom projektov k dispozícii a spolupracovala s nimi bez navyšovania ceny aj po ich odovzdaní.

„Národná autorita pre externú kontrolu v súvislosti so spoločnosťou Slovensko IT odporúča ministerstvu informatizácie predložiť na rokovanie vlády zámer jej ďalšieho pôsobenia alebo ukončenia činnosti,“ zdôraznil jej predseda Ľubomír Andrassy.

Vedenie sa nesprávalo ako dobrý hospodár

Vo všeobecnosti možno podľa NKÚ konštatovať, že vedenie štátnej firmy sa nesprávalo ako dobrý hospodár. Kontrolou bolo zistené, že jej náklady každoročne rástli.

V prvých dvoch rokoch svojej pôsobnosti hospodárila so stratou 3,89 mil. eur. Medzi najvýznamnejšie nákladové položky patrili osobné náklady, nájomné nehnuteľností a náklady na manažérske činnosti. Vzhľadom na nedostatok zákaziek bola problémom „využiteľnosť“ zamestnancov.

„Štruktúra interných kapacít nebola pri založení spoločnosti optimálna, bolo prijatých veľa zamestnancov, pričom firma nemala zabezpečené zákazky a nemala jasný podnikateľský plán. Zamestnanci boli viac ako rok od jej založenia využívaní len na úrovni maximálne 45 %,“ upozornil Andrassy.

Spoločnosť od založenia v roku 2020 do polovice roku 2023 zvýšila počet interných zamestnancov z 90 na 120. V prípade dohodárov stúpol ich počet z deviatich na 56.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Ľubomír Andrassy
Firmy a inštitúcie Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR MIRRINKÚ Najvyšší kontrolný úradSlovensko IT