Výška príspevku pre RTVS sa zmení a ubudne jeden deň pracovného pokoja, ide o zlepšenie stavu verejných financií

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
RTVS Rozhlas a televízia Slovenska
Foto: ilustračné, SITA/Tomas Halasz.
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 19. decembra, 14:40

Poslanci Národnej rady SR v utorok prijali viaceré zmeny v zákonoch v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií. Zmena nastane v príspevku pre Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS), ktorý bude vo výške minimálne 0,12 percenta hrubého domáceho produktu (HDP).

Slovensko taktiež príde o jeden deň pracovného pokoja, ide o 1. september, keď si pripomíname Deň Ústavy SR. Tento deň však aj naďalej ostane štátnym sviatkom. Taktiež sa zníži zvýhodnenie pri súdnych podaniach elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50-percentného zníženia sadzby poplatku z pôvodných 70 eur na 50 eur.

Zmeny nadobudnú účinnosť začiatkom budúceho roka. Úpravu do parlamentu predložil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a poslanci ju schvaľovali v skrátenom legislatívnom konaní.

Ozdravenie verejných financií

Úprava zákona o RTVS má za cieľ ozdraviť verejné financie. Minister Kamenický uviedol, že príjmy verejnoprávneho vysielateľa by sa mali v budúcom roku pohybovať približne na úrovni roku 2023, a teda nemali by poklesnúť. Zároveň zdôraznil, že nedôjde k opätovnému zavedeniu koncesionárskych poplatkov, ktoré boli pred časom zrušené.

Kamenický poznamenal, že v budúcnosti by mohli RTVS povoliť i vyššie príjmy z reklamy, no to bude ešte predmetom ďalšej debaty. Financovanie RTVS založené na poskytovaní automatického príspevku zo štátneho rozpočtu parlament schválil začiatkom leta. Odvíja sa od vyprodukovaného HDP a nemal by závisieť od politických tlakov ani vyjednávaní.

Nárokovateľný príspevok by malo každoročne poskytovať ministerstvo financií. Jeho výška bola pôvodne stanovená na 0,17 percenta HDP v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje.

Výška nárokovateľného príspevku

Poslanci zároveň neodobrili pozmeňujúce návrhy opozičných zákonodarcov. Marián Viskupič (SaS) navrhoval, aby nárokovateľný príspevok pre RTVS nebol 0,12 percenta HDP, ale 0,15 percenta HDP. Dôvodom návrhu bola podľa Viskupiča snaha zachovať nezávislosť RTVS ako nezávislého vysielateľa.

Poslankyňa Zora Jaurová (PS) však vo svojom návrhu požadovala, aby sa nárokovateľný príspevok zmenil na 0,16 percenta HDP. Dôvodom bola snaha udržať všetky programové služby a zabrániť obmedzeniu alebo zrušeniu ďalších verejnoprávnych služieb RTVS.

Zákon o štátnych sviatkoch

Medzi novelizovanými právnymi normami je i zákon o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch. Od januára tak štátny sviatok 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky nebude dňom pracovného pokoja, štátnym sviatkom však ostane.

Predmetná úprava je zdôvodnená potrebou znížiť celkový počet dní pracovného pokoja, čo by malo pozitívne vplývať na hospodárenie štátu i zamestnanosť. Kamenický tvrdí, že v budúcnosti môže jeden štátny sviatok, ktorý sa stane pracovným dňom, priniesť do rozpočtu 130 miliónov eur.

Dodal, že hľadali vhodný sviatok a zatiaľ sa zhodli na tomto jednom. Poznamenal, že v budúcom roku väčšina štátnych sviatkov, o ktorých mohli diskutovať, pripadá na víkend.

Zníženie sadzby poplatku

Zvýhodnenie pri súdnych podaniach elektronickými prostriedkami pri zachovaní 50-percentného zníženia sadzby poplatku sa zníži z pôvodných 70 eur na 50 eur.

V nadväznosti na prijatie úpravy sadzieb poplatkov sa upravuje aj suma vrátenia preplatku, ak presahuje sumu 2,5 eura a súčasne sa stanovuje úprava sumy krátenia poplatku pri jeho vrátení zo zákonného dôvodu nastavením najnižšej sumy na úrovni 10 eur,“ uvádza sa v dokumente. Pôvodne bola suma, pri ktorej sa preplatok vracal 1,70 eura a pri vracaní zo zákonného dôvodu 6,70 eura.

Zvolený mechanizmus úpravy sadzieb poplatkov sa odvíja od miery spotrebiteľskej inflácie od januára 2009, od kedy väčšina poplatkov bola menená iba prepočítaním konverzným kurzom pri prijatí meny Euro. Spôsob legislatívnej úpravy vybraných sadzieb poplatkov bol zvolený z dôvodu jednoznačnosti a prehľadnosti úpravy jednotlivých položiek sadzobníka súdnych poplatkov a tiež z dôvodu jednoduchšieho zapracovania prijatých zmien do Zbierky zákonov,“ konštatuje materiál.

Požadovali vypustiť celú úpravu zákona

Plénum parlamentu neschválilo pozmeňujúci návrh, ktorý predložili poslanci Ľubomír Galko, Július Jakab (obaja Slovensko), Tomáš Valášek (PS) a Martina Holečková (KDH). Poslanci požadovali vypustiť celú úpravu zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov.

Súdne poplatky sa zvyšujú bez zlepšenia súdneho systému,“ odôvodnili svoj návrh poslanci. Zmeny v súvislosti so spomínaným zákonom navrhli aj poslanci Mária Kolíková, Vladimíra Marcinková a Ondrej Dostál (všetci SaS). Ich návrh však taktiež parlament neschválil.

Navrhovali sme vypustiť predmetné ustanovenia, pretože ich realizácia priamo zasahuje do základného práva na súdnu ochranu, a to bez akéhokoľvek overenia, že navrhované zmeny v konkrétnych prípadoch nezasiahnu do životov ľudí v neprimeranej miere. Navrhované zmeny súdnych poplatkov zasiahnu do právnej istoty účastníkov prebiehajúcich konaní na súdoch,“ odôvodnili svoj návrh poslanci.

Upozornili aj na to, že rozsiahlejšie zásahy do práva na súdnu ochranu musia byť v demokratickej spoločnosti podrobené riadnemu legislatívnemu procesu a riadne odôvodnené.

Financovanie Matice Slovenskej

Schválením úprav nastane zmena aj pri financovaní Matice Slovenskej. Na plnenie jej úloh sa poskytujú dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, a to každoročne vo výške 1 500 000 eur.

Pozmeňujúcim návrhom, ktorý podal parlamentný výbor pre kultúru a médiá, sa slová „vo výške“ nahradili slovom „najmenej„, čo znamená, že Matica Slovenská môže na svoje pôsobenie získať viac financií, ako jej doteraz prináležalo. Zvýšenie dotácie by sa malo týkať „nepredvídateľných okolností„.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Július JakabLadislav KamenickýĽubomír GalkoMária KolíkováMarián ViskupičMartina HolečkováOndrej DostálTomáš ValášekVladimíra MarcinkováZora Jaurová
Firmy a inštitúcie KDH Kresťanskodemokratické hnutieMatovičovo hnutie SlovenskoMF Ministerstvo financií SRNárodná rada SRPS Progresívne SlovenskoRTVS Rozhlas a televízia SlovenskaSaS Sloboda a SolidaritaSMER-SD