Košickí medici budú stážovať v nemocnici Michalovce

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Nemocnica novej generácie v Michalovciach
Foto: Svet zdravia

V Nemocnici novej generácie v Michalovciach budú stážovať študenti šiesteho ročníka Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Predstavitelia nemocnice a fakulty podpísali zmluvy o vzájomnej spolupráci.

Michalovská nemocnica sa tak od budúceho akademického roku stane výučbovou základňou pre košických študentov.

V Michalovciach sa budú zároveň uskutočňovať kurzy abdominálnej sonografie pre lekárov v rámci postgraduálneho štúdia. Informovala o tom sieť nemocníc Svet zdravia.

„Spolupráca s košickou lekárskou fakultou je dôležitým míľnikom v živote michalovskej nemocnice. Pre našu sieť má spolupráca s akademickou obcou veľký význam,“ uviedol generálny riaditeľ siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia Vladimír Dvorový.

Svet zdravia už niekoľko rokov pracuje so študentmi medicíny i ošetrovateľstva prostredníctvom súťaží a letných stáží.

„Snažíme sa im pritom nielen ukázať a vysvetliť veci, ku ktorým sa možno počas štúdia nemajú šancu dostať, ale aj si vypočuť ich názory a povedať im o trendoch v slovenskom zdravotníctve. Veríme, že vďaka tejto spolupráci sa budú môcť lepšie pripraviť na svoje budúce povolanie a stanú sa prínosnou posilou aj v našich nemocniciach,“ dodal Dvorový.

Lfupjs_michalovce_podpis.jpg

Výučba na troch pracoviskách

Spoluprácou so špičkovo vybavenými nemocnicami v rámci Košického či Prešovského kraja LF nasleduje moderné trendy, skonštatoval dekan fakulty Daniel Pella.

Naviac, pre zotrvanie budúcich lekárov na Slovensku je veľmi dôležité mať možnosť spoznať tieto nemocnice. V nich si študenti môžu zároveň obohatiť svoje praktické zručnosti intenzívnejšie, ako je to v prostredí univerzitných nemocníc. V nich je predsa len vyššia kumulácia študentov na relatívne menší počet pacientov.

„Myslím si, že budúcnosť výučby študentov medicíny je založená práve na širšom výbere kvalitných pracovísk a širšom zavedení simulátorov pri výchove nových lekárov. Je potrebné prihliadať aj na etiku výučby a práva pacientov,“ poznamenal Pella.

Praktická časť výučby sa bude uskutočňovať na troch pracoviskách michalovskej nemocnice. Ide o hepatobiliárne centrum, internistický klaster a rádiológiu. Organizácia, obsah a rozsah výučby sa riadi študijným programom pre príslušný študijný odbor.

Michalovská nemocnica má vytvorené všetky potrebné materiálno – technické a personálne predpoklady na získavanie potrebných praktických zručností pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie LF UPJŠ Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v KošiciachNemocnica Michalovce