Lekárska komora víta vyšší rozpočet pre zdravotníctvo, vyjadrila sa aj k pohotovostiam a reforme nemocníc

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lekár
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Slovenská lekárska komora (SLK) privítala návrh na zvýšený rozpočet pre zdravotníctvo na rok 2024 a vyjadruje nádej, že tieto finančné prostriedky sa prednostne využijú na úhradu nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Skrátenie ordinačných hodín

Za nevyhnutný krok považuje lekárska komora skrátenie ordinačných hodín na pohotovostiach. Podľa SLK je však potrebné venovať zvýšenú pozornosť zneužívaniu pohotovostí a urgentov zo strany pacientov. SLK taktiež súhlasí s odkladom účinnosti zákona o kategorizácii nemocníc a podporuje stanovisko Asociácie nemocníc Slovenska.

„Už v minulosti sme vyslovili vážne výhrady k návrhu optimalizácie siete nemocníc – päť kategórií nemocníc, absencia SVALZOV, zbytočné programy, vytvorenie optimalizácie siete v centre a až následne skúmanie aktuálneho stavu, slabé zadefinovanie základných odborov, slabá podpora nemocníc v pohraničí, dojazdové časy ako kritérium opodstatnenosti existencie nemocnice a stanice ZZS a podobne,“ uviedla lekárska komora.

Vyššie kompetencie sestier

Uvedomuje si, že optimalizácia siete nemocníc je jedným z míľnikov plánu obnovy a odolnosti, preto zo začiatku bude treba urobiť len základné korektúry. Lekárska komora podporuje aj vystavovanie elektronických PN.

„Podporujeme tento projekt, ale je potrebné ho zavádzať postupne kvôli mnohým technickým nedostatkom, ako aj často zlému počítačovému vybaveniu pracovísk. Paralelne je potrebné ponechať platnosť klasickej PN. Ideálny stav je taký, ako doteraz – ukončovanie PN všeobecným lekárom, skúšobné obdobie predĺžiť minimálne o jeden rok,“ uviedli. Komora sestier a pôrodných asistentiek žiada zvýšenie kompetencií, ministerstvo zdravotníctva plánuje úpravy.

„Iniciatíva komory sestier zabudla na to najpodstatnejšie – na stanovisko lekárov – jeho zástupcov – SLK, ZAP, Zdravita. Lekári by mali podstatným spôsobom určovať, ktoré kompetencie prináležia sestrám,“ pokračuje SLK. Sestry na Slovensku majú podľa lekárskej komory vyššie kompetencie ako sestry v Rakúsku alebo v Nemecku.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Asociácie nemocníc SlovenskaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSKSaPA Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiekSLK Slovenská lekárska komora