Ministerstvá sa pripravujú na odvolanie mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19. Aké opatrenia budú platiť aj naďalej?

Black female doctor using digital tablet while standing at reception desk at medical clinic and wearing face shield and mask due to COVID-19 pandemic.
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvá sa už pripravujú na to, že sa na Slovensku zrejme čoskoro ukončí mimoriadna situácia v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zákon o mimoriadnych opatreniach

Vláda by mala na niektorom z najbližších zasadnutí rokovať o návrhu nariadenia, ktorým sa má predĺžiť uplatňovanie niektorých opatrení po odvolaní mimoriadnej situácie. Zákon o mimoriadnych opatreniach totiž umožňuje, aby sa niektoré opatrenia po rozhodnutí vlády uplatňovali aj po odvolaní mimoriadnej situácie, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou na Slovensku.

Navrhované vládne nariadenie zahŕňa dve opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať aj naďalej. Prvé sa týka nakladania so zdravotníckym hnuteľným majetkom štátu a druhé elektronického hlasovania vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Prvé opatrenie sa do legislatívneho návrhu dostalo na podnet ministerstva zdravotníctva a druhé na podnet ministerstva financií.

Predĺženie opatrenia

Odvolaním mimoriadnej situácie sa nebudú môcť uplatniť jednotlivé výnimky zo zákona o správe majetku štátu. Ministerstva zdravotníctva SR by tak bolo povinné pri nakladaní s hnuteľným majetkom štátu dodržať všetky postupy ustanovené týmto zákonom.

„V snahe operatívne riešiť distribúciu vakcín, iných liekov a zdravotníckych pomôcok určených na ich aplikáciu a umožniť čo najrýchlejšie odovzdanie ustanoveného hnuteľného majetku štátu, ktorý je určený na zamedzenie šírenia a liečbu ochorenia COVID-19, je podľa názoru Ministerstva zdravotníctva SR potrebné dané opatrenie predĺžiť,“ uvádza sa v návrhu.

Vakcíny proti COVID-19

Ministerstvo zdravotníctva tak pri nakladaní s vakcínami proti COVID-19, liekmi a zdravotníckymi pomôckami nebude musieť vykonať ponukové konanie či elektronickú aukciu. Takáto výnimka má platiť do 31. decembra 2026.

„Lehota do 31. decembra 2026 sa navrhuje z dôvodu nákupu vakcín, ktorých dodávky na základe kúpnej zmluvy na výrobu, nákup a dodávku vakcín proti SARS-CoV-2 na prevenciu COVID-19 medzi Európskou komisiou, konajúcou v mene všetkých členských štátov Európskej únie, a spoločnosťami Pfizer Inc. a BioNTech Manufacturing GmbH budú dodávané až do tohto termínu,“ zdôvodnilo ministerstvo zdravotníctva. Do 31. decembra 2026 sa však musí tento hnuteľný majetok štátu aj odovzdať a prevziať novým správcom majetku štátu alebo jeho novým vlastníkom.

Elektronické hlasovanie

Druhé opatrenie, ktoré má platiť aj po odvolaní mimoriadnej situácie, sa týka elektronického hlasovania vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Keďže stále existuje dôvod na ďalšie uplatňovanie opatrenia zamedzujúce šíreniu ochorenia COVID-19, ministerstvo financií navrhuje predĺžiť možnosť hlasovania prostredníctvom elektronických prostriedkov.

„Takýto výkon hlasovacieho práva podľa návrhu nariadenia vlády bude možné uplatňovať najdlhšie do 31. decembra 2024, pretože sa predpokladá zavedenie takéhoto spôsobu hlasovania do právnej úpravy týkajúcej sa vlastníctva bytov a nebytových priestorov,“ uviedlo ministerstvo financií.

Koniec mimoriadnej situácie

Mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 by sa mala na Slovensku už čoskoro skončiť. Predseda vlády Ľudovít Ódor predložil na Úrad vlády SR návrh uznesenia, aby sa mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-19 na Slovensku zrušila 15. septembra k 6:00. Členovia vlády majú do 30. novembra tohto roka vyhodnotiť prijaté opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti a minimalizovanie škôd.

„Po vyhlásení mimoriadnej situácie uznesením vlády SR z 11. marca 2020 boli vytvorené podmienky na prijatie opatrení na zamedzenie a zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 a toho času pominuli dôvody na ďalšie trvanie mimoriadnej situácie,“ uvádza sa v predkladacej správe k návrhu vládneho uznesenia.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ľudovít Ódor
Firmy a inštitúcie BioNTechEU Európska úniaMF Ministerstvo financií SRMZ Ministerstvo zdravotníctva SRPfizerÚrad vlády SRVláda SR