Od marca sa má zmeniť prerozdeľovanie poistného medzi zdravotné poisťovne

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Peniaze, zdravotníctvo
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.

Od začiatku marca tohto roka by sa malo upraviť prerozdeľovanie preddavkov poistného na zdravotné poistenie medzi jednotlivé zdravotné poisťovne.

Diagnosticko-nákladové skupiny

Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky, ktorú ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Rezort tým reaguje na novelu zákona o zdravotnom poistení, ktorou sa rozširujú parametre určujúce indexy rizika nákladov a mení sa percento vstupujúce do procesu prerozdelenia.

Ministerstvo zdravotníctva novelou zákona zmenilo percento, vstupujúce do prerozdelenia a upravilo prerozdeľovací mechanizmus tak, aby odrážal viac posudzovaných parametrov a bol tak metodicky správnejší a spravodlivejší ako doteraz.

Existujúce indexy rizika sa rozšírili o diagnosticko-nákladové skupiny (DCG) a nákladové skupiny zdravotníckych pomôcok.

Index rizika nákladov

Základ mesačného prerozdeľovania sa zvýšil z 95 % na 96 % z celkovej sumy zaplatených preddavkov na poistne po odpočítaní preddavkov na nadlimitnú sumu za všetky zdravotne poisťovne na základe úspešnosti výberu poistného. To znamená, že sa o jeden percentuálny bod zníži podiel prostriedkov, ktoré zostanú zdravotnej poisťovni bez prerozdelenia.

Poistné sa medzi zdravotné poisťovne prerozdeľuje na základe indexov rizika nákladov. Princípom existencie prerozdeľovania poistného je, že zdravotná poisťovňa s rizikovejším poistným kmeňom nenesie poistné riziko, ale toto riziko sa rovnomerne rozdeľuje medzi všetky zdravotné poisťovne.

„Pre správny výpočet prerozdeľovania poistného je nevyhnutné použiť indexy rizika nákladov, ktoré popisujú nákladovosť jednotlivých určených skupín poistencov,“ tvrdí ministerstvo zdravotníctva.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MZ SR Ministerstvo zdravotníctva SR