Slovensko je na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia, v EÚ zaostáva na všetkých úrovniach starostlivosti

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Život po rakovine prsníka: Čo môžete očakávať po skončení liečby
Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Slovensko je v Európskej únii dlhodobo na čele rebríčka úmrtnosti na onkologické ochorenia. Každoročne sa na Slovensku novo diagnostikuje 40-tisíc pacientov s rakovinou.

Podľa štatistík Európskej únie majú ľudia žijúci na Slovensku o 20 percent vyššiu pravdepodobnosť zomrieť na onkologickú diagnózu v porovnaní s priemerom EÚ. Slovensko zaostáva za vyspelými krajinami EÚ prakticky na všetkých úrovniach starostlivosti o chorých na rakovinu – od prevencie, cez skríning až po liečbu.

Opatrenia sú nedostačujúce

Zástupcovia Európskej organizácie v boji proti rakovine a Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny nepovažujú doposiaľ prijaté opatrenia v boji proti rakovine na Slovensku za dostatočné a vyzývajú na dôslednejšie plnenie európskeho programu zameraného na boj proti rakovine.

Európska komisia stanovila jasné a veľmi konkrétne ciele ktoré sa týkajú prevencie, diagnostiky a liečby onkologických ochorení a členským krajinám EÚ odporučila postupovať v súlade s Európskym plánom v boji rakovine. Slovensko v týchto programových prioritách zaostáva a nedarí sa mu napĺňať tieto záväzky v mnohých oblastiach.

Zadefinovanie efektívnej stratégie

Napriek tomu, že sa na Slovensku zaviedli niektoré onkologické skríningy, značná časť slovenskej verejnosti sa ich nezúčastňuje. Naďalej absentuje cielená osveta o prevencii a v mnohých oblastiach nie je správne nastavená cesta onkologického pacienta od diagnostiky až po liečbu.

Vďaka novele zákona o lieku majú síce pacienti s onkologickou diagnózou lepší prístup k inovatívnym terapiám, ale kvôli nedostatočným finančným zdrojom sú mnohé onkologiká dostupné iba na tzv. výnimku.

Prvýkrát sa na Slovensku spojili domáci aktéri z oblasti onkológie s medzinárodnými lídrami, vrátane zástupcov pacientskych organizácií, odbornej verejnosti či politických reprezentácií so zámerom zadefinovať efektívnu stratégiu pre Slovensko v boji proti rakovine.

Negatívny trend mortality

Cieľom je zastaviť negatívny trend mortality, zvýšiť záujem o prevenciu, zachytiť viac pacientov s rannom štádiu ochorenia a zlepšiť prístup k diagnostike a liečbe onkologických pacientov.

OnkoAliancia Slovensko v spolupráci so zahraničnými inštitúciami sú pripravení pomôcť novej vláde pri riešení problémov v onkológii na Slovensku. Ich ambíciou je vytvoriť platformu, ktorá bude spájať všetkých relevantných partnerov s cieľom dostať slovenskú onkológiu na európsku úroveň.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie EK Európska komisiaEU Európska úniaEurópska organizácia v boji proti rakovineMedzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC)OnkoAliancia Slovensko