Stovky pediatrov podávajú výpovede a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Pediater
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Stovky pediatrov naprieč celým Slovenskom sa rozhodli v koordinovanej akcii podať výpovede z ambulantných pohotovostných služieb (APS). Medzi hlavné dôvody patrí vysoké množstvo chýbajúcich pediatrov a nenavyšovanie ich kapacít. Takisto k tomuto kroku viedol fakt, že sú služby APS nadmerne zneužívané.

Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej spoločnosti (SSPPS SLS) to uviedla v tlačovej správe. „V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca. Ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku, rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti,“ upozornila SSPPS. Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je 59 rokov.

Skrátenie ordinačnej doby

Podľa spoločnosti je kľúčové využiť limitované ľudské zdroje na zabezpečenie základnej liečebnej a preventívnej zdravotnej starostlivosti o deti a dospievajúcich na najbližšie obdobie. To sa dá docieliť len optimálnym využitím ich pracovnej kapacity, ktorá nie je neobmedzená.

Pediatri odmietajú slúžiť nad rámec pracovného času určeného Zákonníkom práce, odmietajú slúžiť mimo pracovného času, v rozpore so Zákonníkom práce a zásadami ochrany zdravia

,,Žiadame skutočnú profesionalizáciu APS a tým dobrovoľnosť služieb pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zvýšenie platieb za využitie služby APS a neúnavnú edukáciu pacientov o tom, ako riešiť ľahké ochorenia cestou dostupných médií s podporou štátu,“ dodali.

Zastrašovanie lekárov

Po dôkladnej analýze bol vypracovaný návrh na skrátenie ordinačnej doby tak, aby služby v APS boli do 20:00, kedy pohotovosť navštevuje len minimum pacientov. Tým sa malo dosiahnuť zabezpečenie dostatočného času na oddych a spánok po takejto službe.

Pre neudržateľnosť ministerstvo zdravotníctva navrhlo zlúčiť niektoré pevné body, v ktorých sa APS poskytuje. Už teraz sú mnohé pevné body APS neobsadené a mnohé obsadené pevné body sú minimálne využívané.

,,Po zverejnení návrhov na zmeny APS sa rozpútali vášne z jednotlivých regiónov, ignorujúce fakty a sledujúce jediný záujem – nenahnevať voličov. Politici ani spoločnosť nevypočula primárnych pediatrov, a preto tí využili svoje zákonné právo a začali podávať výpovede zo zmlúv s poskytovateľmi APS,“ dodala SSPPS.

Podľa nich reakciou sú už teraz neospravedlniteľné zastrašovanie a vyhrážanie sa lekárom, ktorí podávajú alebo chcú podať výpovede. Pediatri tvrdia, že nikto nenavrhol reálne a uskutočniteľné riešenie situácie.

,,Nežiadame nič iné než to, čo je pre vás všetkých samozrejmosťou – dodržiavanie Zákonníka práce, rešpektovanie pracovného času, práva na oddych po práci a práva na ochranu zdravia. Napriek tomu sa nenašiel jediný poslanec v parlamente, ktorý by našu výzvu a argumentáciu našej spoločnosti, podporenú Ministerstvom zdravotníctva SR do parlamentu predložil,“ uviedli.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie APS Ambulantná pohotovostná službaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRSlovenská spoločnosť primárnej pediatrickej spoločnosti (SSPPS SLS)