ÚDZS kritizuje všetky zdravotné poisťovne za prístup k hospicom, žiada razantnú zmenu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Udzs
Foto: vZdravotnictve.sk
Tento článok pre vás načítala AI.

Zdravotné poisťovne našli spôsob, ako akceptovať vyššie regulované ceny s primeraným rozpočtom v hospicoch a domovoch ošetrovateľskej starostlivosti. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) uskutočnil v uplynulom období kontroly úhrad a zistil nedostatky vo všetkých troch zdravotných poisťovniach. Uviedla to hovorkyňa ÚDZS Monika Hudecová.

Výšky úhrad za zdravotnú starostlivosť

Do 31. januára minulého roka bolo výlučne len na dohode medzi zdravotnou poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, akú výšku úhrad si za zdravotnú starostlivosť v uzavretej zmluve vzájomne dohodli. Od 1. februára vlaňajška boli podľa cenového opatrenia Ministerstva zdravotníctva SR ceny regulované.

Čo sa týka mobilných hospicov, za každú návštevu osoby v paliatívnej zdravotnej starostlivosti bola na obdobie od 1. februára 2023 do 31. decembra 2023 stanovená cena 58 eur. Pre porovnanie, v susednej Českej republike to bolo 83 eur. Pevná cena za jeden kilometer jazdy od 1. februára 2023 do 31. decembra 2023 bola stanovená na 0,30 eur.

Pre hospice platila cena za lôžkodeň pre osobu v paliatívnej starostlivosti 94 eur. V Česku to bolo 106 eur. Pre domy ošetrovateľskej starostlivosti bola cena stanovená na 78 eur, v Čechách na 100 eur.

Zistenia počas kontrol Úradu pre dohľad

Úrad pre dohľad počas kontrol zistil, že v niektorých prípadoch sa regulované ceny do zmlúv s poskytovateľmi premietli s časovým oneskorením.

„Problematické tiež bolo stanovenie finančných limitov, rozpočtov či rozsahov, nad rámec ktorých výkony neboli hradené vôbec, alebo boli prepočítané nižším koeficientom, a teda znížené. V dôsledku toho je rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov limitovaný, a tým môže dochádzať k obmedzovaniu prístupu nevyliečiteľne chorých a umierajúcich zdravotnej starostlivosti, zabezpečujúcej im pomoc a podporu v období ťažkého života. To môže trvať mesiace, ale niekedy aj roky,“ uviedla hovorkyňa ÚDZS.

Vyúčtovanie chýbajúcich úhrad

Úrad odhaduje, že pri plnej obsadenosti lôžok v domoch ošetrovateľskej starostlivosti a v hospicoch by za kontrolované obdobie 1. februára 2023 až 31. augusta 2023 poisťovne mali aj s relatívne nízkymi jednotkovými cenami uhradiť viac ako 10 miliónov eur.

„V skutočnosti však napriek novému cenovému opatreniu platnému od 1. februára 2023 hradili nielen neskôr, ale odhadom v celoročnom prepočte spolu až o približne 2,4 milióna eur menej, a to napriek tomu, že všetky tri zdravotné poisťovne majú dostatok verejných zdrojov na rôzne kontroverzné benefity a na odmeny za prepoisťovanie, aj v marginalizovaných osadách, tak, ako sme opätovne informovali v novembri minulého roka,“ ozrejmil riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Marián Béreš.

„Veríme, že všetky tri zdravotné poisťovne v termíne na ročné zúčtovanie do konca marca vzťahy s poskytovateľmi paliatívnej starostlivosti upravia a chýbajúce prostriedky uhradia,“ dodala predsedníčka úradu Renáta Bláhová.

Súlad s Chartou práv pacienta

ÚDZS apeluje na zdravotné poisťovne, aby prehodnotili existenciu zmluvne dohodnutých finančných obmedzení, a tým zabezpečili pre svojich poistencov práva v súlade s Chartou práv pacienta a konali v súlade s princípom solidarity, ktorý garantuje v oblasti verejného zdravotného poistenia aj európska judikatúra. Úhrady tejto dlhodobej a palitatívnej zdravotnej starostlivosti by podľa úradu mali byť celospoločenskou prioritou.

„Budeme apelovať aj na to, aby sa v rámci tzv. prerozdeľovacej vyhlášky na tento druh zdravotnej starostlivosti transparentne určil samostatný objem finančných prostriedkov porovnateľný s Českou republikou,“ uzavrel úrad.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Monika Hudecová
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou