Úrad pre dohľad zhodnotil finančnú situáciu zdravotných poisťovní, apeluje na zmeny

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
VšZP, Dôvera, Union
Foto: SITA - koláž SITA Zdravotníctvo.
Tento článok pre vás načítala AI.

Všetky tri zdravotné poisťovne pôsobiace na Slovensku boli ku koncu tretieho štvrťroka tohto roka platobne schopné. Svoje záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti si tak plnili v zákonných lehotách.

Naďalej však štát nemá v rukách účinné nástroje včasného varovania, ktoré by vytvárali väčší tlak na finančnú disciplínu zdravotných poisťovní, ktoré hospodária tento rok so zdravotnými odvodmi v objeme približne sedem miliárd eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Záporný hospodársky výsledok

Úrad privíta, keď nová vláda tento nedostatok, ovplyvňujúci stabilitu verejného zdravotného poistenia i verejných financií, odstráni legislatívnymi zmenami.

Všetky tri zdravotné poisťovne ku koncu tretieho štvrťroka vykázali vo svojom účtovníctve záporný hospodársky výsledok. „Po očistení straty zdravotnej poisťovne Dôvera od fiktívneho nákladu, ktorý je dôsledkom pokračovania režimu odpisov nadhodnoteného nehmotného majetku, by táto poisťovňa bola s vysokou pravdepodobnosťou v zisku,“ tvrdí ÚDZS.

Opatrenia zo strany vlády

Dofinancovanie sektora cez zvýšenie platby za poistencov štátu vo výške 25 % z celkovej sumy 316 miliónov eur výrazne zlepšilo likviditu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), poisťovňa má však naďalej záporné vlastné imanie.

Úrad v tejto súvislosti upozorňuje na potrebu prijať účinné opatrenia zo strany vlády, aby tieto zdroje, ktorú sú určené výhradne na zdravotnú starostlivosť, neskončili budúci rok vyplatením ziskov akcionárom súkromných zdravotných poisťovní.

Zdravotná poisťovňa Dôvera má podľa úradu naakumulované zdroje v sume takmer 200 miliónov eur, kým štátna poisťovňa ich má záporné vo výške 67 miliónov eur.

Úrad v súvislosti s hospodárením zdravotných poisťovní očakáva zlepšenie informačných tokov medzi štátnou VšZP a Ministerstvom zdravotníctva SR ako jej jediným akcionárom, ktoré prinesú férové a transparentné ceny voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti vrátane spustenia DRG, čím sa minimalizuje plytvanie zdrojmi.

ÚDZS pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. septembru tohto roka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Dôvera zdravotná poisťovňaMZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa