Viac ako polovica lekárnikov by súhlasila s povinným očkovaním v lekárňach, zdravotníci vakcínou chránia seba aj pacientov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Očkovanie, lekáreň
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Celkom 59 % lekárnikov a až 83 % študentov, a teda budúcich lekárnikov, by súhlasilo so zavedením odporúčaného očkovania v slovenských lekárňach. Vyplýva to z prieskumu v rámci vzdelávacieho projektu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý realizovali Slovenská lekárnická komora (SLeK) v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou alergológie a klinickej imunológie.

Viac o téme: Očkovanie proti koronavírusu na Slovensku

Medzi odporúčané očkovanie patrí napríklad očkovanie proti chrípke, COVID-19, pneumokokom, hepatitíde, kliešťovej encefalitíde a ľudskému papilomavírusu. Očkovanie proti chrípke v lekárňach je pritom už dnes bežnou súčasťou očkovacej stratégie v mnohých krajinách.

Štvrtina respondentov koronavírus prekonala

Prieskumu sa zúčastnilo 457 lekárnikov z celého Slovenska. Proti COVID-19 bolo pritom v čase prieskumu zaočkovaných už 85 % lekárnikov a takmer 96 % študentov, pričom 47 % lekárnikov a rovnako aj študentov sa plánovalo dať prvýkrát očkovať, prípadne absolvovať ďalšiu dávku.

Štvrtina lekárnikov a 26 % študentov uviedlo, že už COVID-19 prekonali. V súvislosti s tým 76 % lekárnikov a až 94 % študentov súhlasilo s názorom, že zdravotnícki pracovníci, vrátane lekárnikov, ktorí nemajú limitujúci dôvod, by mali byť očkovaní proti COVID-19, aby chránili seba a svojich pacientov.

Chceli by sa stať očkujúcimi lekárnikmi

Celkovo 59 % lekárnikov sa domnievalo, že ich lekáreň by mala záujem poskytovať očkovanie proti chrípke a 54 % z nich by sa chcelo stať očkujúcim lekárnikom, a toto očkovanie realizovať, v prípade študentov to bolo až 79 %.

Malo by ísť o odporúčané očkovanie zdravých dospelých, a to proti chrípke (75 % lekárnikov a až 94 % študentov), proti COVID-19 (65 % lekárnikov a až 94 % študentov) a o iné odporúčané očkovania (58 % lekárnikov a 83 % študentov). S uvedenými odporúčanými očkovaniami bez limitov, napr. aj u seniorov, tehotných a dojčiacich žien a pod. súhlasil len malý podiel účastníkov prieskumu.

Hlavné činnosti spojené s očkovaním

Za hlavné činnosti spojené s očkovaním lekárnici považovali objednávanie, skladovanie a výdaj vakcín (takmer 95 %), odborné poradenstvo o vakcínach a očkovaní pre návštevníkov lekárne, monitoring a hlásenie nežiaducich účinkov v súvislosti s očkovaním (90 %).

Očkovať priamo v lekárni by chcelo 55 % lekárnikov a mimo lekárne 58 %. Len 25 % lekárnikov súhlasilo s poskytovaním priestoru lekárne na očkovanie inými zdravotníckymi pracovníkmi a 28 % súhlasilo s predpisovaním vakcín na odporúčané očkovanie.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie SLeK Slovenská Lekárnická KomoraSSAKI Slovenská spoločnosť alergiológie a klinickej imunológie