VšZP bola ku koncu septembra v strate cez 100 miliónov eur, záväzky vedela zo svojho účtu uhrádzať 15 dní

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)
Foto: ilustračné, SITA/Marián Peiger
Tento článok pre vás načítala AI.

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) vykázala ku koncu septembra tohto roka stratu takmer 108 miliónov eur. Informoval o tom Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Úsporné opatrenia

Vzhľadom na zlú hospodársku situáciu a prehlbujúcu sa stratu uložilo ministerstvo zdravotníctva ako jediný akcionár štátnej VšZP počas tohto roka povinnosť prijať úsporné opatrenia podľa tzv. akčného plánu, a to v celkovej hodnote 51,7 milióna eur. Plnenie úsporných opatrení sa podľa úradu vyhodnocuje na pravidelnej mesačnej báze. Vyhodnotenie akčného plánu s dosiahnutou výškou úspor sa uskutoční ku koncu tohto roka.

Štátna poisťovňa mala ku koncu septembra tohto roka k dispozícii peňažné prostriedky vo výške takmer 189 miliónov eur. Podľa úradu pre dohľad ide o významné zlepšenie jej likvidity, čo v tomto prípade znamená, koľko dní môže zdravotná poisťovňa uhrádzať svojej záväzky prostredníctvom svojej hotovosti na účte. Kým ku koncu tohto roka išlo o 11 dní, ku koncu septembra to bolo 15 dní.

Fungovanie nie je ohrozené

„K tomuto zlepšeniu ekonomických ukazovateľov prispelo najmä dofinancovanie sektora cez platbu za poistencov štátu, ktorého prvá splátka bola zrealizovaná v septembri,“ uviedol ÚDZS.

Fungovanie štátnej poisťovne, ako aj úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť z jej strany preto nie sú v tomto momente ohrozené. Štátna poisťovňa má však naďalej záporné imanie vo výške 67 miliónov eur. Rozhodujúci vplyv na ďalší vývoj hospodárskej situácie bude mať najmä správne nastavenie štátneho rozpočtu a regulačných rámcov zo strany ministerstva zdravotníctva pre ďalší rok.

ÚDZS pravidelne sleduje situáciu

„Máme na mysli napríklad reálny odhad príjmov zo strany ekonomicky aktívnych poistencov, ďalej programovú vyhlášku, ktorou ministerstvo zdravotníctva určuje zdravotným poisťovniam minimálnu výšku výdavkov na jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti, alebo zavedenie úhrad podľa klasifikačného systému DRG, či efektívnu kategorizáciu liekov,“ ozrejmil riaditeľ sekcie dohľadu nad zdravotným poistením Marián Béreš.

ÚDZS pravidelne sleduje finančnú situáciu všetkých troch zdravotných poisťovní. Zdravotné poisťovne v rámci svojich zákonných oznamovacích povinností poskytli úradu priebežné neauditované účtovné závierky k 30. septembru tohto roka.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Marián Béreš
Firmy a inštitúcie MZ Ministerstvo zdravotníctva SRÚDZS Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťouVšZP Všeobecná zdravotná poisťovňa