Zaočkovanosť u detí na Slovensku stále klesá, pri niektorých ochoreniach sa dostala pod dôležitú hranicu

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
očkovanie
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com.
Tento článok pre vás načítala AI.

Zaočkovanosť u detí na Slovensku už niekoľko rokov vykazuje pokles. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR nie sme jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), kde je podobná situácia.

Na Slovensku je zavedené povinné očkovanie od 50-tych rokov a v rámci očkovacieho kalendára sa povinne očkuje proti 10 infekčným ochoreniam. Zaočkovanosť na celoslovenskej úrovni k 30. augustu 2023 nedosiahla hranicu 95 % pri štyroch druhoch povinného očkovania detí.

Týka sa to prevencie pred ochoreniami záškrt, tetan, čierny kašeľ, detská obrna, osýpky, mumps či ružienka.

Údaje zaočkovanosti

Podľa administratívnej kontroly očkovania sa ukázalo, že celoslovenskú zaočkovanosť nad 95 % dosahujeme pri základnom očkovaní alebo pri prvej dávke očkovania u detí do 5 rokov proti všetkým desiatim ochoreniam v rámci Očkovacieho kalendára.

U detí narodených v roku 2021 nedosahujeme zaočkovanosť nad 95 % pri prvej dávke očkovania proti osýpkam, mumpsu a ružienke. Z výsledkov ďalej vyplýva, že u detí narodených v rokoch 2011, 2016 a 2017 je zaočkovanosť nižšia ako 95 % pri očkovaní druhou dávkou proti osýpkam, mumpsu a ružienke.

Najnižšia zaočkovanosť

Zaočkovanosť iba 77 % bola zaznamenaná v okrese Prievidza a 88 % v okresoch Malacky a Spišská Nová Ves práve v ročníku narodenia detí 2017. U detí narodených v roku 2016 je zaočkovanosť nižšia ako 95 % pri preočkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

„Deti v tomto veku nie sú chránené kolektívnou imunitou, sú vystavené vyššiemu riziku, že na dané ochorenie pri kontakte s chorým ochorejú,” uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.

Epidémia čierneho kašľa

S poklesom zaočkovanosti v Európe ide ruka v ruke nárast očkovaním preventabilných ochorení, ktoré sú evidované naprieč Európou. Ide o infekčné ochorenia, ako napríklad čierny kašeľ alebo osýpky.

Epidémiu čierneho kašľa zaznamenali v Českej republike, kde počet prípadov chorých je najvyšší za posledných 60 rokov. K dňu 14. apríla 2024 dosiahol celkom 7 888 chorých s najvyššou chorobnosťou vo vekovej kategórii 15 – 19 ročných.

Najúčinnejšia prevencia

Na Slovensku je epidemiologická situácia nepretržite monitorovaná, k 17. aprílu 2023 bolo spolu hlásených 390 prípadov. Najvyššia chorobnosť sa vyskytla u detí do 1 roka, ktoré ešte neboli pre svoj vek zaočkované všetkými dávkami.

„Iba spoločnými silami môžeme chrániť zdravie tých najdrahších a najzraniteľnejších, naše deti. Epidemiológovia úradov verejného zdravotníctva, pediatri, infektológovia a v neposlednom rade i rodičia, všetkým ide o ochranu zdravia detí. Najúčinnejšou prevenciou proti infekčným ochoreniam je očkovanie. Vďaka dlhodobému pravidelnému očkovaniu v našej krajine vymizli alebo sa výrazne znížil výskyt závažných, častokrát aj smrteľných infekčných ochorení, s ktorými sa stretávali naši prastarí rodičia v čase, keď ešte boli deťmi a očkovanie neexistovalo,” zdôraznila hygienička Tatiana Červeňová.

Svetová zdravotníctva organizácia (WHO)vyhlasuje Európsky imunizačný týždeň, ktorý tento rok pripadá na obdobie od 21. až 27. apríla 2024. Cieľom je podporiť povedomie o očkovaní ako o prevencii infekčných ochorení a ochrany života.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tatiana Červeňová
Firmy a inštitúcie Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)ÚVZ SR Úrad verejného zdravotníctva SR