Parlament schválil zvýšenie platov lekárov, prešli aj pozmeňujúce návrhy odobrené zdravotníckym výborom

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Lekár, plat lekárov, peniaze, parlament
Foto: ilustračné, koláž WBN (SITA, Getty Images)
  • aktualizované 30. novembra 17:19

Plat neatestovaného lekára sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasného 1,25-násobku na 1,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku. Za každý rok praxe, najviac za 30 rokov, získa neatestovaný lekár 0,015-násobok priemernej mzdy.

Plat atestovaného lekára stúpne z 2,3-násobku na 2,5-násobok priemerných zárobkov na Slovensku a za každý rok praxe bude mať nárok na 0,025-násobok priemernej mzdy, najviac za 30 rokov. Od 1. januára 2025 sa pri atestovaných lekároch zvýši koeficient za roky praxe z 0,025 na 0,03.

Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu v zrýchlenom konaní schválil parlament. Zvýšenie platov lekárov si v budúcom roku vyžiada viac ako 104 miliónov eur, v roku 2024 to bude cez 109 miliónov eur a v roku 2025 takmer 136 miliónov eur.

Pozmeňujúce návrhy

Poslanci schválili aj pozmeňujúce návrhy, ktoré odobril parlamentný zdravotnícky výbor. Mení sa spôsob zaraďovania zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy.

Špecializačné štúdium alebo certifikačná príprava začne dňom doručenia žiadosti vzdelávacej ustanovizni na základe žiadosti zdravotníckeho pracovníka, nie zamestnávateľa ako v súčasnosti. Ide o jednu z požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

Na základe požiadaviek LOZ sa tiež minimalizuje výška nákladov, ktoré má zdravotnícky pracovník povinnosť vrátiť za pracovné voľno poskytnuté zamestnávateľom na praktickú časť špecializačného štúdia.

Prerušenie rezidentského štúdia

Stanovuje sa aj maximálna lehota prerušenia rezidentského štúdia v dôsledku skončenia pracovného pomeru z dôvodov okolností hodných osobitného zreteľa. Ďalším schváleným pozmeňujúcim návrhom sa mení doterajší spôsob rezidentského štúdia.

Zamestnávateľ zdravotníckeho pracovníka zaradeného do rezidentského štúdia nebude oprávnený zaväzovať ho zotrvať v pracovnom pomere u zamestnávateľa po ukončení rezidentského štúdia alebo požadovať od neho úhradu nákladov vynaložených na jeho vzdelávanie.

Parlament schválil aj pozmeňujúci návrh poslancov za hnutie OĽaNO, ktorým sa pri započítavaní odpracovaných rokov zrovnoprávňujú ostatní zdravotnícki pracovníci s lekármi a zubnými lekármi.

Požiadavky lekárskych odborárov

Novelou zákona vláda plní požiadavky Lekárskeho odborového združenia, čím sa má zabezpečiť stiahnutie hromadných výpovedí lekármi v nemocniciach.

Vláda od toho tiež očakáva zmenu v trende poklesu záujmu o štúdium jednotlivých zdravotníckych profesií zo strany študentov a odchodu zdravotníckych pracovníkov zo systému zdravotníctva, prípadne ich presunov do iných štátov. Novým nastavením platových koeficientov sa nástupný plat lekára po štúdiu podľa rezortu zdravotníctva stáva konkurencieschopný ostatným krajinám V4.

„Zároveň lekári bez atestácie tvoria polovicu hromadných výpovedí v nemocniciach a ich absencia v systéme by predstavovala od 1. decembra 2022 vážne ohrozenie poskytovania zdravotnej starostlivosti,“ uviedol rezort.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie LOZ Lekárske odborové združenieNR SR Národná rada Slovenskej republiky