Druhá cyklovýzva je vyhlásená, jej celkový objem je 30 miliónov eur 

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Bicykel, žena
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo dopravy SR už zverejnilo výzvu číslo 2 na výstavbu, stavebné úpravy alebo rekonštrukciu cyklistickej infraštruktúry. Má objem 30 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) a o finančné prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti možno žiadať do 8. januára 2024.

Podpora cyklistickej dopravy

Projekty majú podporiť zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovej preprave pri dochádzke do zamestnania a škôl a pri prestupe na železničnú dopravu. Nová cyklovýzva je zverejnená na portáli ministerstva dopravy mindop.sk.

O príspevok sa môžu uchádzať samosprávne kraje, mestá, mestské časti a obce v oprávnenom území, ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie, združenia miest, mestských častí a obcí, ako aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR).

„Projekt sa musí týkať územia mesta nad 20-tisíc obyvateľov s možným presahom do okolitých obcí do vzdialenosti 5 kilometrov, resp. po najbližšiu obec,“ vyplýva z obsahu výzvy.

Ukončenie do marca 2026

Projekt musí byť na území miest a obcí uvedených v ich zozname v rámci oprávneného územia. Ďalšou podmienkou je, že projekt musí byť reálne vecne a stavebne ukončený, kolaudáciou alebo povolením o predčasnom užívaní stavby, najneskôr do 31. marca 2026. ​​​​​​Oprávnené sú výdavky žiadateľa realizované od 1. februára 2020 do ukončenia projektu.

Výdavky na DPH v prípadoch jej oprávnenia na uhradenie sú 6 miliónov eur, celkový rozpočet cyklovýzvy je tak 36 miliónov eur spolu s daňou.

„Minimálna ani maximálna výška príspevku na jednu žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu nie je stanovená,“ priblížilo ministerstvo dopravy s tým, že nie je určená ani podmienka povinného spolufinancovania.

„Prostriedky mechanizmu sa budú prideľovať na základe poradia podľa dosiahnutého výsledného hodnotiaceho skóre, ktoré je kritériom na vytvorenie poradia žiadostí pre prideľovanie disponibilných prostriedkov mechanizmu,“ podotkol vo výzve rezort.

450-tisíc eur na kilometer

Žiadosti, ktoré splnia podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu, ale nebudú podporené pre nedostatok finančných prostriedkov, zaradia do rezervného zoznamu, alebo ich môžu žiadatelia predložiť v nasledujúcich výzvach.

Celková možná výška príspevku na 1 kilometer cyklotrasy pri štandardnej priemernej šírke 3 metre a bez odstavných zariadení predstavuje orientačne 450-tisíc eur bez DPH a spolu s ňou 540-tisíc eur. Prípadne menej alebo viac v závislosti od rozsahu základnej infraštruktúry ako výmera cyklovozoviek, resp. počet odstavných státí príslušnej úrovne ochrany.

Obvyklé náklady pri štandardnej priemernej šírke cyklochodníka na 1 kilometer sú zhruba 150-tisíc eur bez DPH. K základnej výške príspevku sa pripočítavajú všetky ostatné náklady projektu až do 300-tisíc eur bez dane na kilometer.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SRŽeleznice Slovenskej republiky (ŽSR)