Poľnohospodári môžu získať tisíce eur, Brusel prijal ďalšie opatrenia počas koronakrízy

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Farmár, pole
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com

Európska komisia (EK) prijala a uverejnila najnovší balík výnimočných opatrení na ďalšiu podporu segmentov agropotravinárskeho sektora, ktoré boli najviac postihnuté krízou spôsobenou koronavírusom.

Výnimočné opatrenia zahŕňajú pomoc na súkromné skladovanie v sektore mäsa a v mliekarenskom sektore, dočasné povolenie samostatne organizovaných trhových opatrení hospodárskymi subjektmi v tvrdo zasiahnutých sektoroch a flexibilitu pri vykonávaní programov na podporu trhu.

Okrem týchto schválených trhových opatrení EK navrhla, aby sa členským štátom umožnilo využívanie finančných prostriedkov na rozvoj vidieka s cieľom poskytnúť kompenzáciu poľnohospodárom do 5 000 eur a agropotravinárskym podnikom do 50 000 eur.

Situáciu naďalej monitorujú

„Konali sme pohotovo, aby sme čo najrýchlejšie sprístupnili všetky potrebné opatrenia na podporu poľnohospodárov a iných subjektov v núdzi. Niektoré poľnohospodárske a potravinové trhy boli tvrdo zasiahnuté krízou. Som však presvedčený, že prijatie týchto opatrení poskytne hmatateľnú podporu, vyšle správny signál trhom a čoskoro zabezpečí určitú stabilitu. Tento balík a predchádzajúce podporné opatrenia sú dôkazom toho, že EK je pripravená a bude náležite konať. Situáciu budeme naďalej monitorovať v úzkej spolupráci so zainteresovanými stranami, Európskym parlamentom a členskými štátmi,“ uviedol eurokomisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Janusz Wojciechowski.

Viac o téme: Koronavírus

Medzi výnimočné trhové opatrenia navrhnuté 22. apríla, ktoré boli začiatkom tohto týždňa prijaté a uverejnené, patrí napríklad „pomoc na súkromné skladovanie“. Komisia tak podporí súkromné skladovanie mliečnych výrobkov (ako je sušené odstredené mlieko, maslo a syr) a mäsových výrobkov (ako je hovädzie, ovčie a kozie mäso).

Toto opatrenie umožňuje dočasné stiahnutie výrobkov z trhu minimálne na 2 až 3 mesiace a maximálne na 5 až 6 mesiacov. Žiadosti o pomoc možno podávať od 7. mája 2020. Cieľom tohto opatrenia je stabilizovať trh dočasným znížením dostupných dodávok.

Obnova rovnováhy na trhoch

Komisia poskytne aj flexibilitu pri vykonávaní programov na podporu trhu zameraných na víno, ovocie a zeleninu, stolové olivy a olivový olej, včelárstvo a školský program EÚ (mlieko, ovocie a zelenina).

Cieľom tejto flexibility je obmedziť dostupné dodávky v každom sektore a obnoviť rovnováhu na trhoch. Okrem toho sa umožní presmerovanie priorít financovania na opatrenia krízového riadenia.

Schválila sa aj dočasná výnimka z pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. „Podľa nariadenia o spoločnej organizácii trhov môže EK v prípade vážnej nerovnováhy na trhu prijať dočasné výnimky z určitých pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže. Komisia prijala takéto výnimky pre sektor mlieka, kvetov a zemiakov. Uvedené výnimky umožňujú hospodárskym subjektom, aby počas maximálne 6 mesiacov samostatne organizovali a vykonávali trhové opatrenia na svojej úrovni s cieľom stabilizovať dotknutý sektor a zároveň rešpektovali fungovanie vnútorného trhu. Napríklad v sektore mlieka sa bude môcť kolektívne plánovať výroba mlieka a v sektore kvetov a zemiakov bude možné stiahnuť výrobky z trhu,“ ozrejmila v stanovisku EK.

Pomoc pre najviac postihnutých krízou

Okrem uvedených opatrení Európska komisia navrhla, aby členské štáty mohli zostávajúce finančné prostriedky na rozvoj vidieka v roku 2020 použiť na poskytnutie podpory poľnohospodárom a malým agropotravinárskym podnikom.

„Zabezpečila by sa tak okamžitá pomoc tým, ktorí sú najviac zasiahnutí krízou. Členské štáty môžu ponúknuť podporu až do výšky 5 000 eur na poľnohospodára a 50 000 na malý podnik. Táto pomoc by sa poskytla nad rámec pomoci de minimis pre poľnohospodársky sektor a predtým prijatého zvýšeného stropu štátnej pomoci. Tento návrh treba predložiť na schválenie Rade a Parlamentu,“ doplnila EK.

Uvedené opatrenia nadväzujú na rozsiahly balík opatrení, ktoré EK prijala v skoršom štádiu. „Uvedenými opatreniami sa v týchto neľahkých časoch podporil agropotravinársky sektor, konkrétne zvýšenými sumami štátnej pomoci, vyššími preddavkovými platbami a predĺženými lehotami na podávanie žiadostí o platby. Väčšia flexibilita pravidiel spoločnej poľnohospodárskej politiky má odľahčiť administratívnu záťaž poľnohospodárov a vnútroštátnych správnych orgánov,“ uzavrela EK.

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Janusz Wojciechowski
Firmy a inštitúcie EK Európska komisia