Ficova vláda odobrila Tarabov materiál o stretoch medveďa s človekom, Kiča hovorí o bezobsažnej A4

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Tomáš Taraba, medveď
Foto: SITA/Milan Illík, www.gettyimages.com - koláž SITA Webnoviny
Tento článok pre vás načítala AI.
  • aktualizované 1. februára, 15:24

Vláda SR schválila predložený materiál od podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu „Informácia k príprave manuálu pre krízový manažment medveďa hnedého. Schválený materiál bol však podrobený kritike.

Uznesenie umožní v krátkej dobe, do konca februára, pripraviť a uviesť do praxe krízové manažmentové opatrenia, ktoré eliminujú strety a kolízie medveďa s človekom v obciach a v blízkosti ľudských obydlí.

Z uznesenia vyplynuli úlohy pre ďalšie kľúčové ministerstvá. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka má zabezpečiť súčinnosť pri príprave manuálu pre krízový manažment medveďa hnedého. Povinnosti sa dotknú aj ministra vnútra, ktorý zabezpečí, aby príslušníci Policajného zboru v maximálnej možnej miere tiež poskytovali súčinnosť Štátnej ochrane prírody SR.

Protichodné informácie

„Po 100 dňoch sa ministerstvo zmohlo na predloženie doslova jednej bezobsažnej A4 vláde, a aj to s absolútne všeobecnými frázami. Zaznievajú len protichodné, nič nehovoriace informácie. Raz počujeme o nasadení policajtov, inokedy poľovníkov, nabudúce to bude možno aj armáda, ktorá bude pomáhať pri strete človeka s medveďom. Toto je ten sľubovaný manuál a zásadný materiál?“ uviedol Michal Kiča (Demokrati), expert na životné prostredie.

Podľa Tarabu je dnešný stav nezvládnutého manažmentu populácie medveďov výsledkom dlhodobo neriešených problémov súžitia tejto divej šelmy s človekom, ktoré polarizovali spoločnosť.

Ministerstvo vytvorilo pracovné skupiny

„My sme však dokázali posadiť za jeden rokovací stôl všetkých dôležitých aktérov – zástupcov dotknutých ministerstiev, predstaviteľov samospráv, štátnych ochranárov, lesníkov, poľovníkov či policajného zboru, aby sme spoločne pripravili a zabezpečili profesionálne, odborné a zodpovedné riešenia,“ zdôraznil Taraba.

Šéf rezortu povedal, že ministerstvo životného prostredia už vytvorilo pracovné skupiny a tímy, ktoré budú rešpektovať odborné dáta a rovnako nastavia metodiku a aktívny manažment v úzkej spolupráci s miestnymi aktérmi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Hanbou sú odborné nedostatky

Podľa Kiču sa potvrdilo, že slová ministra Tarabu už nemožno brať vážne. „Ten najskôr totiž verejne sľúbil predloženie novej koncepcie prístupu k problematike medveďa hnedého na rokovanie vlády do konca januára a dnes je z nej už len informácia o budúcej, stále neurčitej koncepcii,“ dodal Kiča.

Ako ďalej informoval, hanbou schváleného vládneho materiálu sú najmä odborné nedostatky. Jedným z nich je napríklad tvrdenie o zvyšujúcom sa počte dopravných kolízií s medveďom, ktoré má evokovať, že tento trend je zapríčinený zvyšovaním populácie medveďa.

Vládny materiál pritom zamlčal, že nárast dopravných kolízií nielen s medveďmi, ale aj s ostatnou divo žijúcou zverou preukázateľne súvisí s rozvojom dopravy a zvyšovaním hustoty cestnej siete.

Štát potrebuje chrániť deti

Envirorezort za minulý rok zaevidoval vyše 1 600 hlásení o škodách, stretoch a výskyte medveďa v intravilánoch obcí.

„Štát potrebuje chrániť slovenské deti, rodiny, aby sa mohli voľne pohybovať v intravilánoch miest a obcí, a aby neboli terorizovaní premnoženými medveďmi. Tento krok je prvým pri regulácii medveďa, následne bude pokračovať vypracovanie štúdie slovenskými vedcami, ktorí zmapujú reálny stav populácie medveďa,“ vyhlásil Taraba.

Manuál pre krízový manažment má riešiť situácie spojené s priamymi alebo nepriamymi rizikami ohrozenia bezpečnosti, zdravia a života ľudí pri výskyte medveďa hnedého v intraviláne miest a obcí vrátane prijatia, spracovania a evidenciu hlásení, pracovné postupy po nahlásení výskytu medveďa hnedého v intraviláne, elimináciu problémového jedinca.

Cieľom prípravy materiálu je stanoviť a zdokonaliť operačné postupy, metodiky, príručky a nástroje používané pri riadení krízových situácií na základe získaných skutočností.

Ide o nelegislatívny materiál. Materiál nebol prerokovaný v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Na príprave manuálu sa podieľa pracovná skupina zložená z predstaviteľov ministerstiev životného prostredia, pôdohospodárstva, vnútra, ale tiež zo Združenia miest a obcí Slovenska, Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej poľovníckej komory.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Tomáš Taraba
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SR