Ministerstvo životného prostredia môže začať pracovať na zlúčení dvoch štátnych vodohospodárskych podnikov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Vodohospodárska výstavba (VV)
Foto: ilustračné, SITA/Milan Illík
Tento článok pre vás načítala AI.

Ministerstvo životného prostredia môže začať pracovať na zlúčení dvoch štátnych podnikov Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik do jednej spoločnosti.

Vytvorenie jednej entity

Vládny kabinet ministerstvu dal zelenú pre vypracovanie podkladov pre definitívne rozhodnutie, či podniky zlúčiť alebo nie.

„V rámci ministerstva životného prostredia, a tiež aj v rámci širšej verejnosti prebiehajú dlhodobejšie diskusie o možnom zlúčení týchto dvoch štátnych podnikov a vytvorení jednej entity, ktorá by komplexne zabezpečovala činnosti v oblasti vodohospodárskeho odvetvia. V prípade, ak by spojenie dvoch štátnych podnikov malo mať hospodársky a ekonomický význam, a zároveň by malo zefektívniť viaceré činnosti, je namieste zvážiť prípravu podkladov a analýz potrebných pre rozhodnutie o zlúčení,“ uviedlo ministerstvo v návrhu na zabezpečenie podkladov pre zámer zlúčenia štátnych podnikov.

Náklady súvisiace so zabezpečením podkladov

Náklady súvisiace so zabezpečením podkladov potrebných pre rozhodnutie o zámere zlúčenia štátnych podnikov budú podľa ministerstva životného prostredia hradené z vlastných zdrojov podniku VV.

„Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že príprava podkladov nezakladá rozpočtovo nekryté vplyvy na rozpočet verejnej správy,“ konštatovalo ministerstvo. Potrebné podklady by vypracovali štátne podniky, ktorých sa možné zlúčenie týka.

Vodohospodárska výstavba zabezpečuje prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros a Vodného diela Žilina, vrátane zabezpečovania súvisiacich protipovodňových a ekologických opatrení. Realizuje investičné projekty a obchoduje so silovou elektrinou. Zároveň je poverenou organizáciou na výkon technicko-bezpečnostného dohľadu.

Slovenský vodohospodársky podnik bol založený ako štátny podnik na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov. Vykonáva verejnoprospešné činnosti a zabezpečuje správu vodohospodársky významných a ďalších vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných a tiež správu jednotlivých povodí.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie MŽP Ministerstvo životného prostredia SRSVP Slovenský vodohospodársky podnikVVB Vodohospodárska výstavba