Patakyová predloží do parlamentu správu o envirozáťažiach, upozorňuje hlavne na pasivitu orgánov

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Foto: archívne, SITA/Marko Erd

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová predkladá do parlamentu mimoriadnu správu o environmentálnej záťaži, v ktorej upozorňuje na pasivitu zodpovedných orgánov.

Vo svojom prieskume zistila, že v 73 prípadoch z 152 registrovaných záťaží, ktoré boli klasifikované ako najviac ohrozujúce, nebol dosiaľ určený pôvodca environmentálnej záťaže, pretože príslušný orgán ani nezačal konanie o určení povinnej osoby na jej sanáciu.

Ombudsmanka vo svojej správe ďalej konštatuje, že došlo k porušeniu práva na ochranu zdravia pre každého, práva na priaznivé životné prostredie a práva na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia. Informovala o tom Michaela Pavelková z odboru komunikácie a protokolu Kancelárie verejného ochrancu práv SR (KVOP SR).

Problematický Istrochem a Chemko-Strážske

Ombudsmanka vníma ako problematické aj prípady, kedy boli konania prerušené alebo zastavené, ako to bolo napríklad v prípade Istrochemu. Poukázala, že nedostatočné riešenie envirozáťaží je tiež poznačené neschopnosťou určiť povinnú osobu, napríklad v konaní o environmentálnej záťaži súvisiacej s činnosťou podniku Chemko-Strážske.

Vo ôsmich prípadov zo 152 preskúmaných vydali okresné úrady životného prostredia v sídlach krajov rozhodnutie o určení povinnej osoby. V troch prípadoch konanie zastavili, nakoľko vláda určila ako povinnú osobu Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR).

Ľudia nemajú prístup k informáciám

Problémy sa spájajú podľa KVOP SR aj s envirozáťažami kategórie A, teda tými nepotvrdenými, a to v súvislosti s nepovoľovaním publikovania údajov bez autorizovaného vstupu. Verejnosť tak nemôže získať informácie o pravdepodobných environmentálnych záťažiach.

To teda odporuje právu na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu. MŽP SR a poslancom Národnej rady SR preto odporúča, aby prehodnotili zákaz sprístupňovania informácií o pravdepodobných environmentálnych záťažiach pre verejnosť.

Ombudsmanka Patakyová vo svojej správe uviedla, že na základe predbežných štúdií a odhadov sa na Slovensku nachádza okolo 30-tisíc potenciálnych zdrojov znečistenia a celkovo je zaznamenaných 1 817 environmentálnych záťaží.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Viac k osobe Mária PatakyováMichaela Pavelková
Firmy a inštitúcie Chemko StrážskeIstrochemKancelária verejného ochrancu právMŽP Ministerstvo životného prostredia SRNárodná rada SR