Slovenský pozemkový fond je v hlbokej kríze, očakáva však výrazný nárast príjmov od nájomcov pôdy

Pozemky, pôda, dom,
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Tento článok pre vás načítala AI.

Hoci sa Slovenský pozemkový fond (SPF) nachádza v krízovej situácii a čaká ho ozdravný proces, jeho príjmy z podnikania by sa mali v budúcom roku výrazne zvýšiť. Vyplýva to z návrhu rozpočtu Slovenského pozemkového fondu na roky 2024 až 2026.

Príjmy SPF z podnikania a z vlastníctva majetku by mali v budúcom roku dosiahnuť 22,1 milióna eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom fondu na tento rok ide o nárast o 2,9 milióna eur a oproti strednodobému plánu na rok 2024 dokonca o 3,9 milióna eur.

Rozpočet fondu na ďalšie roky

Zvýšenie príjmov z prenájmu pôdy navrhujeme z dôvodu, že fond vďaka odstráneniu spisovej zápchy uzatvára zvýšený počet nájomných zmlúv, ktoré budú mať priaznivý vplyv aj na príjem v roku 2024,“ uvádza sa v návrhu rozpočtu fondu na ďalšie roky.

V ďalších rokoch pritom fond očakáva zníženie výmery pozemkov v správe SPF, možnú zmenu vyhlášky o obvyklej výške nájomného, ako aj pokles cien pri výkone práva poľovníctva.

Celkové príjmy SPF by mali budúci rok predstavovať 36,8 milióna eur, čo je v porovnaní s rozpočtom na tento rok nárast takmer o 10,2 milióna eur, teda o 38 percent. Výdavky fondu by mali dosiahnuť 26,7 milióna eur. SPF by tak mal budúci rok ukončiť s prebytkom 10,1 milióna eur.

Krízová situácia

SPF sa nachádza v krízovej situácii, ktorá si vyžaduje akútne riešenia. Krízovým ozdravným procesom sa má predísť rizikám v súvislosti s nakladaním s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu a z fondov Európskej únie.

Vyplýva to z materiálu, s ktorým sa v polovici septembra oboznámila vláda. Fond začal od apríla minulého roka realizovať projekt s názvom Spisová zápcha, vďaka ktorému sa mal do konca marca tohto roka znížiť enormne vysoký počet nevybavených vecí. Išlo o asi 28-tisíc spisov.

Počas realizácie projektu sa však ukázalo, že úspešné dokončenie projektu bolo od počiatku nereálne,“ uvádza sa v materiáli.

Netransparentné vedenie

Rezort pôdohospodárstva upozorňuje na netransparentné vedenie a vybavovanie dotknutej agendy vytvárajúce riziko svojvoľného zásahu do vybavovania agendy, vybavovanie aj nových spisov, ktoré nepredstavovali pôvodnú sumu nevybavených vecí dotknutú projektom, či formálne ukončovanie spisov bez ich reálneho vybavenia.

Problémom je aj neefektívny manažment práce, netransparentné a nekontrolované vybavovanie dotknutej agendy, ako aj netransparentné a nehospodárne odmeňovanie zamestnancov SPF.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie EU Európska úniaMPRV Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SRSlovenský pozemkový fond (SPF)Vláda SR